Vad kan du göra för att säkra din trafikmiljö?

Kör bilarna för fort där ni bor? Eller är du som förälder orolig för barnens väg till skolan? Säkert har du och dina grannar diskuterat och reagerat över trafiken i er närmiljö. Otrygghet hänger ofta ihop med höga hastigheter, bristfälliga busshållplatser eller otrygga gångpassager.

Du och dina grannar är experter på just ert område – det är ni som vet var trafikfarorna finns. Varför inte gå samman och göra något åt saken? Att agera tillsammans har ofta bättre effekt och ökar möjligheterna att få igenom kraven. 

Här kan du ladda ner foldern.

 

Säkra din trafikmiljö

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Kan NTF påverka utformning av hastighetsdämpande åtgärder?

Vi har idag en hastighetsbegränsning på 10 km/h samt ett antal små väggupp. Varken guppen eller hastighetsbegränsningen fungerar dock tillfredsställande. Vad anser ni kan göras? Vem kontaktar man?

Vad är en gångpassage och varför byggs vissa övergångsställen om?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.