Opinionsgrupper

Trafikmiljö

Om jag kör på en tätt trafikerad väg och håller den skyltade hastigheten blir jag ofta omkörd, eftersom de flesta kör minst 10 km/tim fortare. Ska jag fortsätta att hålla skyltad hastighet och orsa...

Hur fungerar trafiksignaler? Hur styrs de, vad de har för programvara, finns det kännare i vägen?

Jag hörde ett påstående att 90% av alla män anser att de kör bättre än genomsnittet. Känner ni till detta påstaende och i så fall var det kommer ifrån?

Om man rätar ut och breddar smala, krokiga, grusbelagda vägar i tätbebyggda områden - blir de säkrare, eller är effekten den motsatta?

Vi bor i ett klassiskt mindre villaområde utan hastighetsskylt. Vilken hastighet gäller?

Vad är NTFs rekommendationer beträffande när barn kan klara sig själva i trafiken?

Vad är en gångpassage och varför byggs vissa övergångsställen om?

Finns det några skyldigheter för kommunen angående barnens säkerhet till skolan?

Hur påverkar mitträcken trafiksäkerheten för motorcyklisterna?

Kan NTF påverka utformning av hastighetsdämpande åtgärder?

Läste på NTFs hemsida om stjärnmärkning av vägarna. Det verkar bra med besiktning och kontroll av vägstandarden ur säkerhetssynpunkt. Det finns många detaljer i utformning och skötsel av vägnätet s...

Min familj bor vid en väg där bilar och andra fordon kör ganska fort, trots att hastighetsbegränsningen är satt till 50 km/tim. Vi har två små barn och skulle vilja sätta upp en skylt "Lekande barn...

Jag skulle vilja ha information om det som kallas gårdsgata eller gångfartsgata.

Vilken är högsta tillåtna hastigheten på en vägsträcka som inleds med vägmärket "Rekommenderad lägre hastighet"?

Vår motionsrunda går långa stycken på gemensam gång- och cykelbana. Vad är det egentligen som gäller, ska vi hålla till höger eller vänster?

Finns Trafik-Trolle och Barnens trafikklubb fortfarande?

Vi har idag en hastighetsbegränsning på 10 km/h samt ett antal små väggupp. Varken guppen eller hastighetsbegränsningen fungerar dock tillfredsställande. Vad anser ni kan göras? Vem kontaktar man?