Varför ska barnet åka bakåtvänt?

Av vilken anledning ska små barn sitta bakåtvända?

Barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt, för att ett barns huvud är stort och tungt och nacken är svag. En krock framifrån är den vanligaste krocken man kan utsättas för och även den med högst hastighet och mest krockvåld, generellt sett. Därför behöver de minsta sitta bakåtvänt, så att krockkrafterna kan fördelas över hela ryggen och huvudet. När man sitter framåtvänd vid en krock framifrån, fortsätter allt som inte sitter fast i bilen framåt tills något tar emot. Kroppen fångas upp av bältet och huvudet fortsätter framåt och hålls kvar av nacken. Därför ska barn åka bakåtvänt så länge som möjligt, upp till 4-5 års ålder. Först då har nackkotorna utvecklats till en starkare form och huvudets storlek i förhållande till nackens styrka blivit bättre.

Dagens moderna bilar blir säkrare och säkrare. Men då bilens kaross är minst lika stark som tidigare är påfrestningarna för passagerarnas nacke stor. Därför är det fortfarande väldigt viktigt att små barn åker bakåtvänt, trots att man har en bra och säker bil.

I Sverige är vi mycket bra på att låta våra barn färdas bakåtvända. I övriga Europa har man inte samma tradition av bakåtvänt, och har vänt barnen framåt vid ett års ålder. Detta ändras nu och fler länder följer Sveriges exempel, bland annat inspirerade av en jämförelse mellan dödsolyckor i Sverige och Tyskland, där Tyskland uppvisade en mycket högre andel 1-åringar. Man har sedan tidigare kunnat visa på bakåtvända stolars exceptionella skadereducerande effekt. Sammanvägt för alla krocksituationer är den på cirka 90 procent jämfört med obältat, vilket är långt mer än något annat skyddssystem i bilar. Den nya Europeiska trenden avspeglar sig i nya barnstolsreglementet (i-Size) som kräver att stolarna används bakåtvänt t.o.m. 15 månaders ålder, till skillnad för 9 kg som det förra krävde. Detta är en bekräftelse på att vår tradition i Sverige är den rätta och det kommer bidra till att barn i Europa kommer att sitta bakåtvänt längre än tidigare (även om barn i övriga Europa också borde sitta bakåtvänt till 4-5 års ålder).

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning