Kan det gröna spännet lösa ut sig vid en cykelolycka?

Kan det inte vara farligt med grönt spänne, att spännet löser ut och hjälmen ramlar av när barnet cyklar?

Nej, spännet löser inte ut om barnet till exempel faller av cykeln eller cykelsitsen och slår i marken. Gränsen för när det löser ut är 90 newton, vilket motsvarar en belastning av barnets vikt. Gränsen är enligt studier som genomförts tillräckligt hög för att hjälmen ska sitta kvar på huvudet vid en trafikolycka. 

Det finns inte heller någon indikation på att personskador inträffat på grund av det gröna spännet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning