Lagar och regler

Högsta tillåtna hastighet vissa fordon och fordonståg

För vissa fordon och för fordonståg gäller nedanstående högsta hastigheter om inte lägre hastighet gäller för vägen. (4 kap 20 § och 5 kap 5 § trafikförordningen)

Fordon 

Högsta tillåtna hastighet 

Buss med totalvikt över 3,5 ton, om samtliga som färdas i bussen över tre år har tillgång till plats med bilbälte 

100 km/tim 

Buss med totalvikt över 3,5 ton som inte uppfyller kraven på bälte enligt ovan 

90 km/tim 

Lastbil med totalvikt över 3,5 ton 

80 km/tim (90 km/tim på motorväg/motortrafikled) 

Motorfordon med bromsad släpvagn 

80 km/tim 

Motorfordon med släpvagn vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton och med påskjutsbroms 

80 km/tim 

Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg 

80 km/tim 

Bil med två släpvagnar med låsningsfria bromsar som utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn 

80 km/tim 

Motorcykel med en släpvagn 

80 km/tim 

Tung terrängvagn, motorredskap klass I och traktor B 

50 km/tim 

Motorfordon med en bromsad släpvagn som är förbunden med bilen genom den gemensamma lasten 

50 km/tim 

Motorredskap klass I. (Transportstyrelsen får föreskriva att ett sådant fordon får föras med högre hastighet än 50 km/tim.) 

50 km/tim 

Moped klass I 

45 km/tim 

Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt 

40 km/tim 

Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med en obromsad släpvagn 

40 km/tim 

Motorfordon med två bromsade släpvagnar 

40 km/tim 

Motorredskap klass I och tung terrängvagn med två bromsade släpvagnar (Transportstyrelsen får dock föreskriva att en sådan fordonskombination får föras med högre hastighet än 40 km/tim.) 

40 km/tim 

Bärgningsfordon med fordon upplyft på fast upphängningsanordning eller på dolly 

40 km/tim 

Traktorer som är konstruerade för en högsta hastighet av 40 km/tim 

40 km/tim 

Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än där annan hastighet är särskilt föreskriven 

30 km/tim 

Annan bil än bärgningsbil som bogserar med dolly 

30 km/tim 

Bogsering i andra fall 

30 km/tim 

Bil med släpsläde vars bruttovikt inte överstiger bilens bruttovikt 

30 km/tim 

Bil med efterfordon 

30 km/tim 

Bil med obromsad släpvagn vars bruttovikt överstiger bilens bruttovikt 

30 km/tim 

Terrängfordon på band och andra bandfordon 

20 km/tim 

Terrängmotorfordon vid färd på annan väg än enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten 

20 km/tim 

Motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material 

10 km/tim 


Konstruktiv högsta hastighet: 25 km/tim för moped klass II.