Högsta hastighet

För vissa fordon och för fordonståg gäller en högsta hastighet, om inte lägre hastighet gäller för vägen. (4 kap 20 § och 5 kap 5 § Trafikförordningen)

Vilka fordon har en särskild högsta hastighet?

 • Buss med totalvikt över 3,5 ton, om samtliga som färdas i bussen över tre år har tillgång till plats med bilbälte.  100 km/tim
 • Buss med totalvikt över 3,5 ton som inte uppfyller kraven på bälte enligt ovan. 90 km/tim
 • Lastbil med totalvikt över 3,5 ton. 80 km/tim  (90 km/tim på motorväg/motortrafikled) .
 • Motorfordon med bromsad släpvagn. 80 km/tim
 • Motorfordon med släpvagn vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton och med påskjutsbroms. 80 km/tim
 • Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg. 80 km/tim
 • Bil med två släpvagnar med låsningsfria bromsar som utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn. 80 km/tim
 • Motorcykel med en släpvagn. 80 km/tim
 • Tung terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b.  50 km/tim
 • Motorfordon med en bromsad släpvagn som är förbunden med bilen genom den gemensamma lasten.  50 km/tim
 • Motorredskap klass I 50 km/tim (Transportstyrelsen får föreskriva att ett sådant fordon får föras med högre hastighet än 50 km/tim). 
 • Moped klass I (konstruktiv högsta hastighet). 45 km/tim
 • Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt. 40 km/tim
 • Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med en obromsad släpvagn. 40 km/tim
 • Motorfordon med två bromsade släpvagnar. 40 km/tim
 • Motorredskap klass I och tung terrängvagn med två bromsade släpvagnar 40 km/tim (Transportstyrelsen får föreskriva att en sådan fordonskombination får föras med högre hastighet än 40 km/tim).  
 • Bärgningsfordon med fordon upplyft på fast upphängningsanordning eller på dolly.  40 km/tim
 • Traktor a (konstruktiv högsta hastighet). 40 km/tim
 • Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än där annan hastighet är särskilt föreskriven. 30 km/tim 
 • Annan bil än bärgningsbil som bogserar med dolly. 30 km/tim 
 • Bogsering i andra fall. 30 km/tim 
 • Bil med släpsläde vars bruttovikt inte överstiger bilens bruttovikt.  30 km/tim 
 • Bil med efterfordon.  30 km/tim 
 • Bil med obromsad släpvagn vars bruttovikt överstiger bilens bruttovikt.  30 km/tim 
 • A-traktor (konstruktiv högsta hastighet). 30 km/tim

 

 • Moped klass II (konstruktiv högsta hastighet). 25 km/tim
 • Terrängfordon på band och andra bandfordon. 20 km/tim 
 • Terrängmotorfordon vid färd på annan väg än enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten.  20 km/tim
 • Motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material.  10 km/tim 

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.