Moped klass II

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/tim och vars nettoeffekt inte överskrider 1 kilowatt. Även de gamla svenska mopederna som är byggda för maxhastighet 30 km/tim tillhör moped klass II. För att köra moped klass II ska du ha fyllt 15 år och minst ha förarbevis för moped.

Vad gäller för en moped klass II?

Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den ska vara typgodkänd enligt EU-gemensamma regler och ha en skylt och ett intyg (CoC-dokument, Certificate of Conformity)) som visar att den omfattas av ett giltigt godkännande. Den kan också ha trampor och ge krafttillskott upp till 25 km/tim oavsett om man trampar eller inte (s.k. motoriserad cykel). Den andra typen får köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. En sådan moped (s.k. 30-moppe) ska ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003. Läs mer om detta hos Transportstyrelsen.

En moped klass II ska inte registreras och har därför ingen registreringsskylt. I och med detta vet vi inte heller hur många som finns i trafik. Moped klass II behöver inte heller kontrollbesiktigas och ingen fordonsskatt betalas. Mopeden måste dock vara trafikförsäkrad.

Moped klass II får köras på vanliga vägar, gator och cykelbanor. Om vägmärket för cykelbanan har tilläggstavlan ”Ej moped”, får moped klass II inte köras där. Trehjuliga mopeder klass II får köras på cykelbana med lite trafik om man iakttar särskild försiktighet och cykelbanan är tillräckligt bred. Fyrhjuliga mopeder får inte köras på cykelbana. Moped klass II får inte användas på motortrafikleder eller motorvägar.

För att köra moped klass II ska du ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped klass II. Du får också köra med traktorkort eller annat körkort. Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 krävs ingen särskild behörighet.

Du måste ha skyddshjälm när du kör moped. Även passagerare ska använda skyddshjälm. Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Det är förarens ansvar att alla passagerare under 15 år använder skyddshjälm eller annat huvudskydd.

För en motoriserad cykel (moped klass II) är det tillräckligt att använda cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med kaross om du istället använder bilbälte.

Passagerare får tas med om det finns en avsedd plats för det. Om mopeden har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får det på fordonet färdas ytterligare ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.