Mopeder

Moped klass II

Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den kan också ha trampor och ge krafttillskott upp till 25 km/tim (sk motoriserad cykel). Den andra typen får köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003.

Vem får köra moped klass II?

Moped klass II får köras av den som har

 • körkort oavsett behörighet (AM, A1, B BE osv.)
 • förarbevis för moped klass II (utfärdat från och med 1 oktober 2009)
 • traktorkort
 • fyllt 15 år innan 1 oktober 2009.


Mopeden måste vara trafikförsäkrad och beviset ska medföras vid färd.

Vad säger lagen?

 • Moped klass II får köras på vanliga vägar, gator och cykelbanor
 • Trehjuliga mopeder klass II får köras på cykelbana om man iakttar försiktighet och cykelbanan är tillräckligt bred, fyrhjuliga mopeder får ej köras på cykelbanan.
 • Den får inte användas på motortrafikleder eller motorvägar.
 • Mopeden får parkeras på gång- och cykelbanor.
 • Tilläggstavla vid cykelbana "ej moped" innebär att moped klass II ej får köras på cykelbanan.
 • Samtliga personer som färdas på mopeden ska använda skyddshjälm. Barn under sju år får använda annat huvudskydd.
 • Det är förarens ansvar att alla passagerare under 15 år använder skyddshjälm eller annat huvudskydd.

 

Får man skjutsa?

Det får inte färdas flera personer på en moped klass II än vad den är byggd för. Om den har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare
   1. ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
   2. två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.