Mopeder

Moped klass II

Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den kan också ha trampor och ge krafttillskott upp till 25 km/tim (sk motoriserad cykel).
Den andra typen får köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003.

Motoriserad cykel 
Fordonet ska ha trampor och en hjälpmotor med en effekt på mellan 250 och 1 000 watt. Hjälpmotorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 25 km/tim och föraren ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

Vem får köra moped klass II?

Moped klass II får köras av den som har

  • körkort oavsett behörighet (AM, A1, B BE osv.)
  • förarbevis för moped klass II (utfärdat från och med 1 oktober 2009)
  • traktorkort
  • fyllt 15 år innan 1 oktober 2009.


Mopeden måste vara trafikförsäkrad och beviset ska medföras vid färd.

Vad säger lagen?

  • Moped klass II får köras på vanliga vägar, gator och cykelbanor
  • Den får inte användas på motortrafikleder eller motorvägar.
  • Mopeden får parkeras på gång- och cykelbanor.
  • Om mopeden har lämpliga säten och ekerskydd får man skjutsa ett barn under 10 år om man fyllt 15 och två barn under 6 år om man fyllt 18.


Tilläggstavla vid cykelbana "ej moped" innebär att moped klass II ej får köras på cykelbanan.