Stoppförbud

Förbud att stanna och parkera – stoppförbud – betyder att du inte får stanna annat än om trafiksituationen kräver det.

Vad innebär stoppförbud?

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

 • på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart
 • i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant
 • på eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande cykelbana eller gångbana
 • i en vägport eller tunnel
 • på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd
 • längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen
 • i ett cykelfält
 • i ett spärrområde
 • i en cirkulationsplats
 • i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik
  (3 kap 53 § Trafikförordningen)

 

På motorväg och motortrafikled och dess på- och avfarter samt på vägrenen råder alltid förbud att stanna. (9 kap 1 och 2 §§ Trafikförordningen)

Vägkorsning

Förutom på de uppräknade ställena är det förbjudet att stanna där vägmärket ”Förbud mot att stanna och parkera fordon” finns uppsatt. Förbudet gäller på den sidan där märket är uppsatt och fram till nästa korsning. Upphör förbudet före nästa korsning anges detta med ett nytt förbudsmärke, då med en tilläggstavla som visar en pil nedåt eller mot färdriktningen. Glöm inte att 10 meter före vägkorsningen börjar det generella stoppförbudet.

Tilläggstavla

Är stoppförbudet begränsat till vissa tider anges dessa på en tilläggstavla.

Tilläggstavlan anger förbud att stanna
kl. 8 – 17 (svart text) vardagar utom dag före sön- och helgdag
kl. 8 – 14 (svart text inom parentes) vardag före sön- och helgdag
kl. 8 – 13 (röd text) sön- och helgdagar.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.