Godkännande enligt R.44

I R.44, typgodkänds bilbarnstolarna efter barnets vikt. Det finns fem fördefinierade viktgrupper. Varje stol kan vara godkänd för mer än en viktgrupp. På en godkänd bilbarnstol ska det finnas en etikett med ett E i en cirkel, stolen kallas därför ofta för E-godkänd. Detta reglemente genomgår nu en utfasning. Titta gärna på vår film om godkännanden och tester av bilbarnstolar.

E-godkännandet

UN R.44 ett godkännande baserat på vikt

E-godkännandet är europeiskt och styrs av ECE-reglemente 44. E:et står alltså för Europa och ECE står för Economic Commission for Europe. Inom reglemente 44 testas bilbarnstolar enligt version 4, men även produkter godkända enligt version 3 finns på marknaden. Provningen utförs i något av de ca 15 länder som antagit ECE R 44-reglementet. Godkännandet blir därmed automatiskt gällande i alla länder som accepterat reglementet.

Provningen för godkännande enligt ECE-reglemente 44/04 utgår ifrån olika viktgrupper. Mer praktiskt är att associera en ålder till gruppen, vilket brukar göras enligt följande:

  • Grupp 0, 0–10 kg eller ca 0–1 år
  • Grupp 0+, 0–13 kg eller ca 0–1½ år
  • Grupp 1, 9–18 kg eller ca 1–3 år
  • Grupp 2, 15–25 kg eller ca 3–6 år
  • Grupp 3, 22–36 kg eller ca 6–10 år

Transportstyrelsen utfärdar E-godkännandet efter provning hos VTI för de stolar som testats i Sverige.

För alla bilbarnstolar, utom grupp 3, görs inga nya typgodkännanden efter år 2020, men förlängningar av typgodkännanden är möjliga fram till 2022. Efter 2023 är det inte möjligt med några nya typgodkännanden eller förlängningar inom R.44 överhuvudtaget.

Sedan 2017 kan nya modeller av bälteskuddar bara godkännas för grupp 3 och användas av barn mellan 22 och 36 kg. Bälteskudden måste också ha en etikett som säger att den bara får användas av barn som är längre än 125 cm. Modeller som var typgodkända innan ändringen kan fortsätta att tillverkas, säljas och användas.

Vissa tillverkare fasar redan ut bilbarnstolar godkända enligt R.44, eftersom alla delar av R.129, för alla åldrar, nu har trätt i kraft.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Är det farligt att använda bältesstolen när barnet väger över 36 kg, d v s passerat maxvikten för stolen?

När det nu kommer ett nytt godkännande av bilbarnstolar, får man fortsätta att använda stolarna som är godkända enligt den gamla märkningen?

Finns det några regler för hur långt ett säkerhetsbälte ska vara i en taxibil eller en bil som används för färdtjänst? Hur ser NTF på att överviktiga inte alltid kan sitta fastspända när de färdas ...

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.