Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända?

Vilket mönsterdjup måste däcken ha för att vara godkända? Vilket djup bör inte underskridas av trafiksäkerhetsskäl?

Lagliga mönsterdjup ska vara större än 1,6 mm. Mönsterdjup på nya däck är 8-10 mm. I princip gäller att säkerheten ökar med mönsterdjupet i hela intervallet från noll till fullt mönsterdjup. Ökningen av säkerheten är emellertid störst i den första delen av intervallet. Därför har man satt en minimigräns. 1,6 mm är en rimlig kompromiss på våt barmark.

Vid färd på väg under perioden 1 december till 31 mars när det är vinterväglag ska däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3 500 kg samt släpvagn som dras av ett sådant fordon, ha ett kvarvarande profildjup av minst 3 mm i däckets huvudmönster.

Kravet på 3 mm mönsterdjup gäller dels vinterdäck, dels sommardäck som får användas enligt de undantag som anges i Trafikförordningen (4 kap. 18a§).

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning