Seniorer i trafiken

Trafikant hela livet

Att kunna ta sig fram till fots, på cykel eller i en annan typ av fordon är viktigt för alla åldersgrupper. Det är också så samhället är uppbyggt, det förutsätter att vi kan förflytta oss olika sätt. Samhället är utformat utifrån att vi rör oss mellan olika platser och vi har en livsstil som kräver det. Vi har spritt ut oss över allt större ytor och bor på ett ställe, har affärer och serviceinrättningar i utkanten av tätorterna och familj och vänner på ett annat ställe. Att vi kan ta oss mellan olika platser är därför en viktig del i livskvaliteten och nödvändigt för att kunna fungera i samhället.

Idag är ungefär två miljoner av Sveriges befolkning 65 år eller äldre och medellivslängden ökar. De flesta, oavsett individuella förutsättningar, vill fortsätta leva som tidigare och kunna röra sig i trafiken. Även när vi blir gamla vill vi behålla vårt oberoende och fortsätta göra det vi gjorde i yngre dagar.

Trafiken är inte alltid anpassad till allas behov och förutsättningar, utan ibland kan den bli ett hinder. Som äldre kan man exempelvis behöva mer tid på sig. Väglag och tät, snabb trafik kan skapa svårigheter oavsett om man sitter bakom ratten, går till fots, cyklar eller ska ta sig till kollektivtrafiken. Därför kan trafiken kännas otrygg och besvärlig. Risken finns att oberoendet krymper och möjligheterna till ett aktivt liv minskar.

Med åldrandet kommer en större skörhet, som gör att skadorna oftast blir värre vid olyckor. Värst utsatta är gående och cyklister. Äldre drabbas också hårdare av trafikolyckor med bil än vad yngre gör och kroppen tar längre tid att läka.

På dessa sidor har NTF, i samarbete med PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, sammanfattat information och råd kring äldre och trafik – på cykel och motorcykel, till fots och i bil.

Under "Ladda ner" här nedan hittar du årets folder samt material till dig som trafikombud; handledning, årshjulet, bildspel och övrigt material.

Där hittar du även 2018 års version med översättningar till flera olika språk.

Under Konsumentupplysning för särskild information till dig som cyklar; Säker cykling för seniorer.

                        

Cykel är ett unikt färdmedel – Den är både transport och som cyklist är man sin egen motor, vilket bidrar till god hälsa. Det är lätt att ta sig fr...

Elcykel En elcykel är en vanlig cykel, med en motor som aktiveras när du trampar och slår ifrån när du slutar trampa. I övrigt trampar, växlar och...

Det är bra att gå. Att gå bidrar till god hälsa. Att promenera är dessutom miljövänligt. Motion och möjlighet att kunna delta i samhällslivet ger l...

Motorcykeln är viktig för många äldre. Motorcykeln kan både förenkla vardagen och bidra till ett aktivt liv med upplevelser och sociala kontakter. ...

Bilen är en viktig del i många äldres livsstil. Den behövs för att möjliggöra en aktiv vardag och för att kunna fungera i samhället även för äldre....

Mobiltelefon Man ska alltid vara uppmärksam och ha ögonen på trafiken för att köra säkert. Därför får man inte använda utrustning som påverkar kör...

Medicin och alkoholBåde medicin och alkohol påverkar körförmågan. Avstå alltid från alkohol om du ska köra bil eller låt bilen stå om du har drucki...

 Markering för cykelpassage och cykelöverfart. Cykelpassage och cykelöverfartMan skiljer på cykelpassager och cykelöverfarter. En cykelpassage ä...

Handledning till trafikombud

Årshjul, trafikombud

Presentation, används av trafikombud

Aktivitetstips, trafikombud

Säkra din trafikmiljö

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF, i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna, har tillsammans genomfört en workshop för att samla ...