Äldre i trafiken

Trafikant hela livet

Att kunna ta sig fram till fots, på cykel eller i en annan typ av fordon är viktigt för alla åldersgrupper. Det är också så samhället är uppbyggt, det förutsätter att vi kan färdas på olika sätt. Samhället är utformat utifrån att vi rör oss mellan olika platser och vi har en livsstil som kräver det. Vi har spritt ut oss över allt större ytor och bor på ett ställe, har affärer och serviceinrättningar i utkanten av tätorterna och familj och vänner på ett annat ställe. Att vi kan ta oss mellan olika platser är därför en viktig del i livskvaliteten och nödvändigt för att kunna fungera i samhället.

Idag är ungefär två miljoner av Sveriges befolkning 65 år eller äldre och medellivslängden ökar. De flesta, oavsett individuella förutsättningar, vill fortsätta leva som tidigare och kunna röra sig i trafiken. Även när vi blir gamla vill vi behålla vårt oberoende och fortsätta göra det vi gjorde i yngre dagar.

Trafiken är inte alltid anpassad till allas behov och förutsättningar, utan ibland kan den bli ett hinder. Som äldre kan man exempelvis behöva mer tid på sig. Väglag och tät, snabb trafik kan skapa svårigheter oavsett om man sitter bakom ratten, går till fots, cyklar eller ska ta sig till kollektivtrafiken. Därför kan trafiken kännas otrygg och besvärlig. Risken finns att oberoendet krymper och möjligheterna till ett aktivt liv minskar. Med åldrandet kommer en större skörhet, som gör att skadorna oftast blir värre vid olyckor. Värst utsatta är gående och cyklister. Äldre drabbas också hårdare av trafikolyckor med bil än vad yngre gör och kroppen tar längre tid att läka.

På dessa sidor har NTF, i samarbete med PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, sammanfattat information och råd kring äldre och trafik – på cykel, till fots och i bil.

Under "Ladda ner" här nedan hittar du foldern på flera olika språk och material till dig som trafikombud (handledning, årshjul och presentation).

                        

Cykel är ett unikt färdmedel – Den är både transport och som cyklist är man sin egen motor, vilket bidrar till god hälsa. Det är lätt att ta sig fr...

Det är bra att gå. Att gå bidrar till god hälsa. Att promenera är dessutom miljövänligt, det släpper inte ut avgaser eller låter. Motion och möjlig...

Bilen är en viktig del i många äldres livsstil. Den behövs för att möjliggöra en aktiv vardag och för att kunna fungera i samhället även för äldre....

Gångfartsområde Särskilda krav gäller i ett gångfartsområde. Ett fordon får inte köras i högre hastighet än gångfart (ungefär 6-7 km/tim) och får ...

Handledning till trafikombud

Presentation, används av trafikombud

Årshjul, trafikombud

Aktivitetstips, trafikombud

Säkra din trafikmiljö