Livslängd på isofixbas

Finns det någon rekommenderad livslängd för isofix-baser?

Bilbarnstolar har en rekommenderad livslängd på 10 år och babyskyddet på 5-7 år. Anledningen till det är att babyskyddet plockas i och ur bilen hela tiden och därför slits på ett helt annat sätt än bilbarnstolen, som i första hand slits av solljus och värme/kyla.

Studierna som dessa rekommendationer utgår ifrån har tittat på materialet och så vitt vi vet har ingen studie gjorts vad gäller Isofixbaser. Men med utgångspunkt i ovanstående resonemang, bör basens livslängd vara cirka 10 år.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning