Rekommenderad 30 km/h

Vad innebär vägmärket ”Rekommenderad lägre hastighet”?

Vägmärket Rekommenderad lägre hastighet anger att åtgärder vidtagits för att begränsa hastigheten så att det inte är lämpligt att hålla en högre hastighet än vad märket anger. Åtgärder som vidtagits kan t ex bestå av fartgupp.

Det finns inga fastställda bötesbelopp, s k ordningsbot, för hastighetsöverträdelse på lågfartsväg. I sammanhanget kan i stället trafikbrottslagen tillämpas och bedömas som vårdslöshet eller grov vårdslöshet. För vårdslöshet i trafik kan man dömas till dagsböter. Har man i sammanhanget visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, kan man dömas för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning