Balanscyklar

En balanscykel är en liten cykel utan trampor, som används av barn innan det är dags för den riktiga cykeln. Med balanscykeln använder barnet sina fötter både för att få fart och för att bromsa. Erfarenheten visar att många barn snabbt hittar balansen, och därefter enklare kan gå över till en vanlig cykel. NTF rekommenderar balanscykel innan den trampdrivna tvåhjuliga cykeln och att helt hoppa över stödhjulen.

Vad ska jag tänka på när mitt barn börjar använda en balanscykel?

Vid cykelkurser för vuxna används ofta cyklar med extra låg sadelhöjd där man också tagit bort tramporna. På samma sätt som balanscykeln för barn är metoden att först hitta balansen och sen börja cykla. Metoden används bland annat av Cykelfrämjandet på deras cykelkurser 

Säkerhet/Särskilda risker 

Samtliga lekfordon ska användas i helt bilfria miljöer och under en vuxens överinseende.  

Balanscykeln är fortfarande relativt okänd och det finns ingen kunskap kring hur vanlig den och andra lekfordon är. Olycksstatistiken visar att antalet skadade barn under 6 år på olika typer av lekfordon under 2009-2013 var cirka 40 per år, nästan alla lindrigt skadade. Av de totalt 202 skadade barnen var 200 lindrigt skadade, ett barn dog (trehjuling) och ett barn var allvarligt skadat (skateboard), båda blev överkörda av motorfordon. De flesta barnen körde sparkcykel/kickbike (154 lindrigt skadade).  

Endast 7 barn har under dessa fem år skadats lindrigt när de suttit på en balanscykel. Siffrorna ökar dock, under 2014 har 5 barn skadats lindrigt på balanscykel, vilket troligen endast visar att balanscykeln blir allt mer populär. (Källa: STRADA) 

Tänk på:

  • Tänk på att farten kan bli hög även i en liten nerförsbacke och det kan vara svårt att bromsa. 
  • Lösgrus och gropar i marken kan ställa till med problem. 
  • Använd hjälm med grönt spänne! 
  • Lek alltid i bilfria miljöer under vuxnas överinseende.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Kan man få böter om man cyklar på gångbanan?

Vilka regler gäller för den som åker inlines?

Vilken sida ska man vara på om man kör kickboard?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.