(TSFS 2011:70) (TSFS 2010:125) (Dnr TSF 2017–150).

Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter kring alkolås

Svar på Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolås. (Dnr TSF 2017–150).

Sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, har tagit del av konsekvens-utredning och förslag till ändringar som gäller medicinska krav för innehav av körkort och innehav av körkort med villkor om alkolås. Vi anser att Transportstyrelsens förslag, det tredje alternativet i konsekvensutredningen, bör införas. Det borde påverka trafiksäkerheten positivt.

 

LADDA NER >>