Oskyddade trafikanter

Det är bra att gå och cykla, både för den egna hälsan, för miljön och för att minska trängseln på bilvägen. Men olyckor sker i trafiken. Gångtrafikanter och cyklister skadas framför allt i singelolyckor, vilket kan leda till allvarliga skador och livslångt lidande. För att lindra konsekvenserna av singelolyckor krävs bättre underhåll och halkbekämpning, men även större användning av skyddsutrustning som halkskydd, bättre skor och broddar, respektive cykelhjälm. Oskyddade skadas även i kollision med fordon. Fordonens hastighet och möjlighet att upptäcka trafikanten är avgörande, och därför krävs bland annat säkra gång- och cykelpassager samt användning av reflexer och belysning, och självklart cykelhjälm när man cyklar.

Vad gör NTF för oskyddade trafikanters säkerhet?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.