Hur många kör berusade?

Hur många kör berusade i Sverige varje dag?

Enligt beräkningar som Vägverket gjort, kör dagligen i genomsnitt ca 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna, dvs 0,2. Det innebär att ca var 500:e förare kör onykter.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning