NTF Rapport

2019:1 Droger i trafiken

NTF har i projektet samlat kunskap om illegala droger och narkotikaklassade läkemedel i trafiken och förmedlat detta inom NTF-organisationen. Rapporten 2019:1 Droger i trafiken är ett sätt att sprida kunskapen utanför organisationen.

Den inledande litteraturstudien visade att bland förare ute i trafiken var de vanligaste illegala drogerna amfetaminer och cannabis som vardera förekom i 0,2 procent av förarna. Smärtstillande opioider var det vanligaste förekommande läkemedlet med en förekomst på 1,1 procent. Sömnmedel förekom i 0,5 procent och lugnande medel i 0,3 procent av förarna på väg. Bland dödade förare var amfetaminer den vanligaste illegala drogen med en förekomst på 2,8 procent, sömnmedel förekom i 2,1 procent av de dödade förarna och kombinationer av läkemedel från mer än en grupp förekom hos 2,8 procent. Det har konstaterats en förhöjd risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken för förare som är påverkad av alkohol eller droger. Högst risk har förare med en alkoholkoncentration i blodet över 1,2 promille och de som har intagit en kombination av alkohol och droger. Den enskilda drog som är förknippad med högst risk är amfetamin.

I projektet genomfördes intervjuer med personer som arbetar som drogförebyggare, polis, inom beroendevård och behandling samt kriminalvården. Intervjuerna visade på vikten av att nå ungdomar, speciellt när det gäller att förhindra den ökande liberaliseringen av cannabis, att polisen ökar sin närvaro i trafiken och ges lagrum och instrument för att kunna genomföra sållningsprov även bland drograttfyllerister. Dessutom visade intervjuerna på vikten av att den misstänkte drograttfylleristen snabbt erbjuds hjälp inom vård och behandling, vilket också kan förekomma som påverkansprogram inom kriminalvården. De sammanfattande slutsatserna trycker främst på behovet av polisens närvaro i trafiken och möjligheter att kontrollera droger utan misstanke om brott. Detta är möjligt i bland annat Danmark och Norge, där man också använder ett drogtestinstrument som analyserar droger utifrån saliv.

2019:1 Droger i trafiken

2019-04-30