På vilken sida om vägen ska man köra snöskoter?

På vilken sida om vägen ska man köra snöskoter?

Snöskoter får bara framföras på väg om den är enskild och under vissa förutsättningar. Dessutom är det tillåtet att färdas en kortare sträcka längs allmän väg om terrängen är oframkomlig. Ett exempel på det är om enda alternativet att passera ett vattendrag är att åka på en bro. Högsta tillåtna hastighet är 20 km/tim.

Det förekommer ibland att skoterkörning sker utanför en väg, i diken och slänter. Även om det inte är förbjudet att köra där bör du undvika det. Genom att snön är packad ökar risken för svallisbildningar vilket kan medföra stora problem för väghållarna.

Om du ändå måste köra bredvid vägen bör du försöka köra på rätt sida (höger), särskilt under mörker och dåliga siktförhållanden. Annars finns det risk att trafikanter på vägen luras av skoterns belysning och tror att vägen har en annan sträckning än den verkligen har.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning