Vem har väjningsplikt vid påfart på motorväg?

Vem har väjningsplikt då jag kommer från en påfart ut på en motorväg eller motortrafikled?

Om man kör in på en motorväg eller motortrafikled där accelerationsfält saknas, har man väjningsplikt mot fordon på motorvägen/motortrafikleden. Väjningsplikten gäller dock inte när man kommer in på motorvägen/motortrafikleden utan att byta körfält.

Det mest normala är ju att det finns ett accelerationsfält för påfart till motorvägen/motortrafikleden. I detta fall ska den som färdas i ett accelerationsfältet anpassa hastigheten till trafiken i det körfält som man avser att köra in i och accelerationsfältet ska lämnas så snart det kan ske utan fara eller onödigt hinder.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning