TSF 2018-20

Transportstyrelsens föreskrifter om däck

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:19) om användning av däck m.m. med anledning av att regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon.

NTF:s ställningstaganden
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, välkomnar förslaget om en ny definition av begreppet ”vinterdäck” och har heller inget att erinra mot de föreslagna administrativa ändringarna.

Ladda ner