Får jag ha solskydd på rutan?

Vad gäller för solskydd, sådana med sugproppar som man ofta har för att skydda barnen från solen i bilen. Är det lagligt att fästa solskydd på sidoruta fram eller på framrutan ovanför barnets huvud?

Av Transportstyrelsens föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar TSFS 2013:63 samt TSFS 2016:22 framgår följande:
    
Ruta får inte förses med färgskikt eller film som kan medföra störande reflexer eller kan medföra risk för bländning av annan trafikant eller som medför att kraven inte uppfylls.
    
Krav: Ruta i bil ska i förarens siktfält ha en ljusgenomsläpplighet i båda riktningarna av minst 75 procent för vindruta och minst 70 procent för annan ruta.
    
Det är upp till polis, åklagare och domstol att avgöra om kraven på ljusgenomsläpplighet uppfylls och om ett sådant solskydd likställs med färgskikt eller film.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning