Organisationen

Allmänt om NTF

NTF är en ideell idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker och hållbar trafik. Verksamheten bedrivs nationellt av tio regionala NTF-förbund som arbetar i samverkan. NTF verkar för en säker trafik för samtliga trafikantgrupper.

Verksamheten bedrivs på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. I samverkan leder de regionala förbunden trafiksäkerhetsarbetet och utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer, trafiksäkerhetsföreningar och nätverk. På det sättet når NTF:s verksamhet landets samtliga kommuner.

Vår verksamhetsidé

 • NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
 • NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk
 • NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa
 • Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige

 

Nollvisionen

Nollvisionen är en ledstjärna för NTF:s verksamhet. Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Nollvisionen kan beskrivas som ett kontrakt mellan trafikanter och systemutformare. Trafikanterna har skyldighet att följa vägtrafiksystemets regler och systemutformarna har skyldighet att utforma systemet så säkert att konsekvenserna av en olycka inte leder till död eller svåra skador.

 

NTF:s lokala administration av nationell verksamhet

 • NTF Dalarna (Verksamhet i Dalarnas län) 023-70 55 70
 • NTF FyrBoDal (Verksamhet i FyrBoDal, Västra Götalands län) 0520-22 40 40
 • NTF Gävleborg (Verksamhet i Gävleborg, Jämtland och Uppsala län)  026-12 25 40
 • NTF Jönköping (Verksamhet i Jönköpings, Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronbergs län) 036-16 25 51
 • NTF Skaraborg (Verksamhet i Skaraborg, Västra Götalands län) 0501-686 50
 • NTF Sörmland, Örebro län, Östergötland (Verksamhet i Sörmland, Örebro, Östergötlands län) 0155-29 02 29
 • NTF Värmland (Verksamhet i Värmlands län) 054-15 70 01
 • NTF Västernorrland (Verksamhet i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län) 0611-232 25
 • NTF Väst (Verksamhet i Västra Götaland och Hallands län) 031-60 78 80
 • NTF Västmanland (Verksamhet i Västmanland, Stockholm och Gotlands län) 070-53 55 218

 

Kontakta NTF lokalt här > NTF i ditt län...

 

Finansiering

NTF:s regionala förbund finansieras via Trafikverkets anslag för ideella organisationer, samarbete med kommuner och landsting samt genom samverkan med kommersiella aktörer inom ramen för partnerskap.

 

NTF:s kommitteér och råd

NTF bedriver en omfattande verksamhet i samarbete med äldreorganisationer och fackliga organisationer inom transportområdet.

Yrkesförarråd
För arbetet inom transportområdet finns Yrkesförarråd/yrkestrafikråd med representanter för de organisationer, myndigheter och företag som arbetar med och har intresse att öka trafiksäkerheten för yrkestrafiken. Vanligtvis består yrkesförarråd av representanter från de fackliga organisationerna; Transport, Handels, Livs, Kommunal och SEKO samt organisationen TYA som är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.

Äldrerådet
För arbetet med äldrefrågor finns en samverkansgrupp för äldrefrågor med representanter från de större pensionärsorganisationerna. För det lokala och regionala arbetet finns Äldreråd som har till uppgift att samordna det arbete som sker ute i pensionärsorganisationernas distrikt och föreningar.