Whiplashskydd

Whiplash- eller pisknärtskador inträffar ofta vid påkörning bakifrån, men förekommer även vid andra typer av olyckor. När huvudet kastas häftigt framåt och sedan bakåt (eller tvärtom) kan skador i nacken uppstå.

Whiplashskador svarar för ungefär hälften av alla personskador som leder till långvariga hälsoförluster i bilolyckor. Ungefär hälften av skadorna inträffar vid påkörning bakifrån och en tredjedel vid frontala kollisioner. Av alla kollisioner som sker leder ungefär en tredjedel till initiala nackbesvär som oftast är övergående men 10-15 procent av dem är av allvarlig karaktär.

I allt fler bilar på marknaden finns särskilda whiplashskydd, som ska minska risken för skador. Skydden innebär att huvud- eller ryggstödet förändras i krockögonblicket, för att möta upp de krafter som uppstår och minska whiplash-effekten. Studier visar att ett effektivt whiplashskydd kan halvera skaderisken. 

 

Minska riskerna
Förutom att välja en bil med effektivt whiplashskydd finns det ytterligare några saker man själv kan göra för att minska risken för skador:

  • Justera huvudstödet – huvudet ska helst inte sticka upp för mycket över kanten.
  • Minska avståndet mellan huvudet och huvudstödet genom att räta upp stolsryggen.
  • Håll avståndet till bilen framför.
  • Om du märker att du kommer bli påkörd bakifrån, pressa huvudet mot stödet och titta rakt fram.