Referenslitteratur

Nollvision för tonåringar i trafiken

NTF erbjuder nu en bok om tonåringar och trafiksäkerhet. Den är framtagen i samarbete mellan och NTF och systerorganisation Trygg Trafikk i Norge. Boken handlar främst om trafiksäkerhet för ungdomar i åldersintervallet 12-19 år. Det innebär att innehållet berör såväl tonåringar utan körkort som de något äldre med nytaget körkort.

Boken kan användas i en rad olika sammanhang. Huvudtanken med den är att ge personer som på ett eller annat sätt arbetar med ungdomar och trafiksäkerhet ett stöd. Det gäller t.ex. trafiklärare, lärare i grundskola och gymnasium, poliser, föreningsledare, trafikinformatörer, politiker, myndighetspersoner och föräldrar.


Ur innehållet:
Nollvisionen - grunden för svensk trafiksäkerhet
Tonåringars typiska trafiksäkerhetsproblem
Att utvecklas som tonåring
Vad är en kompetent trafikant
Kommunikation och utbildning
Pedagogiska metoder i trafiksäkerhetsutbildningen
Nya tekniska stödsystem i bil - konsekvenser för unga förare
Bilaga: Körkort i andra länder


Nollvision för tonåringar: Utopi eller verklighet >> Ladda ner