Leverans av bil utan vinterdäck

Får en bilhandlare leverera en ny bil med sommardäck under den period då vinterdäckslagen gäller?

Bilhandlaren levererar vad som är överenskommet i avtalet med kunden. Det som gäller är alltså att kunden och bilhandlaren kommer överens i köpeavtalet om att bilen ska levereras med vinterdäck.

Ett fordon får köras med sommardäck, trots bestämmelserna om vinterdäck, i följande fall:

  • Om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten
  • För provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål
  • För färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen för besiktning
  • Om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning