Mobiltelefoni

Kommunikationsutrustning som mobiltelefon får inte användas genom att hålla den i handen när man kör motordrivet fordon. Användning av kommunikationsutrustning får inte heller ta uppmärksamheten från körningen.

Vad gäller kring mobiler och bilkörning?

För att åstadkomma en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid körning med motordrivna fordon finns en bestämmelse i Trafikförordningen, som lyder så här: Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. (4 kap 10 e § Trafikförordningen)

Utöver denna paragraf gäller Trafikförordningens grundbestämmelse: För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. (2 kap 1 § Trafikförordningen)

För brott mot grundbestämmelsen kan man straffas för vårdslöshet i trafik även om ingen olycka inträffat. (1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.