Våra partners

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

NTF är som oberoende och ideell förening ofta beroende av stöd från andra för att kunna genomföra projekt och verksamhet. Stödet kan variera och våra partners kan vara alltifrån myndigheter och kommuner till enskilda företag och föreningar. Det som är synonymt med den verksamhet som NTF bedriver tillsammans med sina partners är att den i sig själv inte är vinstdrivande och att syftet är en säkrare vägtrafik för alla.

Tack för ert stöd genom åren...

Trafiken i skolan

Sedan 2011 har Trafikförsäkringsföreningen stöttat NTF i syfte att öka antalet undervisningstimmar med trafiksäkerhet i skolan. Tack vare detta stöd kan NTF upprätthålla och vidareutveckla webbplatsen "trafikeniskolan.se". Webbplatsen är tänkt som ett verktyg för pedagoger med tips och idéer kring hur man kan integrera trafiksäkerheten i den dagliga undervisningen.

» Trafiken i skolan

Trafiken i skolan
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Konsumentskola barn i bil

NTF samarbetar med Axkid i framtagningen av en webbaserad konsumentskola för barnsäkerhet i bil. Tillsammans med Axkid vill NTF verka för att genom kunskap säkerställa att fler barn färdas trafiksäkert i bil. Rekommendationen är att i första hand vända sig till en NTF certifierad återförsäljare av bilbarnskydd men om det inte är möjligt eller om inköpet sker via Internet bör man innan man gör sitt inköp gå Axkids konsumentskola.

» Konsumentskola barn i bil

Konsumentskola barn i bil
2022

Barnsäkerhetens dag

Sedan 2009 arrangerar Volvia med stöd av NTF en gång om året baklängesmarchen. Aktiviteten är riktad mot förskolor och föräldrar för att öka kunskapen om barnsäkerhet i bil. Barnen manifesterar sin rätt att åka säkert i bakåtvända bilbarnstolar så länge det är möjligt genom att samlas och tillsammans med pedagoger och intresserade föräldrar gå baklänges i maj månad varje år.

» Barnsäkerhetens dag

Barnsäkerhetens dag
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Ökad kunskap om lag och rätt i trafiken

NTF samverkar med Norstedts Juridik för ökad kunskap kring lag och rätt inom trafiksäkerhetsområdet. Den primära målgruppen för den trafikjuridiska litteraturen är yrkesverksamma och studerande inom trafiksäkerhetsområdet så som poliser, trafiklärare och beslutsfattare inom kommuner och myndigheter där trafiksäkerhet är ett viktigt inslag i verksamheten men det kan även handla om bättre kunskaper kring hur vi uppför oss i trafiken i allmänhet.

» Ökad kunskap om lag och rätt i trafiken

Ökad kunskap om lag och rätt i trafiken
2021 2020 2019 2018 2017

Öka synskärpan i nollvisionen

Synen är det viktigaste sinnet när du sitter bakom ratten. Ögat fångar upp det som sker i trafiken och du tar beslut baserat på vad du ser. Så vad händer om din syn blivit sämre? Det frågar NTF i sin kampanj med stöd av Optikbranschen. Sverige är ett av få länder som saknar krav på regelbundna synkontroller för alla. Det är därför extra viktigt att du som bilförare kontrollerar din syn på egen hand.

» Öka synskärpan i nollvisionen

Öka synskärpan i nollvisionen
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Betala utifrån hur du kör

I samverkan med Paydrive, ett nystartat försäkringsbolag som erbjuder sina kunder en bilförsäkring baserad på framförandet av fordonet, vill NTF påverka hastigheten på landets vägar. NTF ser gärna fler smarta lösningar som på det här sättet påverkar människors beteende och attityd på ett positivt sätt. Det här är ett utmärkt exempel på hur ny teknik som används på rätt sätt kan påverka attityden till fortkörning och minska risken för aggressivt beteende i trafiken.

» Betala utifrån hur du kör

Betala utifrån hur du kör
2018 2017 2016

Ökad säkerhet för små barn i buss

Barn färdas säkrast bakåtvänt. Tillsammans med TriNorth Signs & Safety AB vill NTF verka för säkrare resor för små barn i buss. I Sverige är det lag på att barn kortare än 135cm skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning i stället för eller tillsammans med bilbältet när de färdas i en personbil. Barn som reser med buss har lika stor rätt att färdas bakåtvänt som barn i bil.

» Ökad säkerhet för små barn i buss

Ökad säkerhet för små barn i buss
2018 2017

NTF Certifiering - återförsäljare av däck

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF och däcktillverkaren Hankook inleder ett samarbete för att öka säkerheten på de svenska vägarna. Samarbetet omfattar dels en informationsdel som går ut på att höja den allmänna kunskapen om däckens betydelse för trafiksäkerheten, dels en certifiering av personal på däckverkstäder runt om i landet. I samarbetet ingår även att tydligt gemensamt ta ställning i viktiga trafiksäkerhetsfrågor kopplade till däck.

» NTF Certifiering - återförsäljare av däck

NTF Certifiering - återförsäljare av däck
2017 2016

Kampanjen "Dela ratten"

Kampanjen Dela Ratten genomförs på initiativ av Ford med målet att informera och inspirera svenskar att mer jämställt dela tiden bakom ratten. Statistiskt orsakar kvinnor i genomsnitt färre olyckor i trafiken än män. Om vi delar ratten mer jämställt får båda parter i en relation mer körtid och blir mer erfarna förare. Kort sagt bidrar ett mer jämställt körmönster till en säkrare trafik.

» Kampanjen "Dela ratten"

Kampanjen "Dela ratten"
2017

Uthyrning av babyskydd

I syfte att öka kunskaperna kring barnsäkerhet i bil och användandet av bilbarnskydd erbjuder Bilprovningen i samverkan med NTF uthyrning av babyskydd. Uthyrningen sker idag på åtta av Bilprovningens anläggningar i Mellansverige men målet är en landsomfattande service. NTF hoppas med hjälp av Bilprovningens geografiska spridning kunna erbjuda småbarnsföräldrar i hela landet ett säkert alternativ till att köpa babyskydd med god tillgänglighet och till ett fördelaktigt pris.

» Uthyrning av babyskydd

Uthyrning av babyskydd
2016 2015 2014 2013

#minskolväg

Har ditt barn en säker skolväg? Kanske finns det en säkrare väg fast den bara är lite längre? I samarbete med Mercedes-Benz lanserar NTF verktyget ”#minskolväg”. Verktyget är tänkt som ett stöd till föräldrar när de ska välja skolväg men kan samtidigt bli en av världens största trafiksäkerhetskartläggningar någonsin. Utgångspunkter för NTF:s och Mercedes-Benz samarbete är alla barns rätt till en säker skolväg.

» #minskolväg

#minskolväg
2016

Märkning av däck för grepp på is

Sedan 2012 ska alla däck som säljs inom EU ska vara märkta med en konsumentinformation som tydligt beskriver däckets egenskaper vid vått underlag samt hur väl det presterar när det gäller buller och rullmotstånd. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, speciellt för nordiska förhållanden på vintern, är det minst lika viktigt att veta hur väl däcket presterar på is.

» Märkning av däck för grepp på is

Märkning av däck för grepp på is
2016

Roofy Safety

ROOFY SAFETY är ett projekt som jobbar med säkerheten för brädåkare (skateboarding, snowboarding, surfing m.m.). Vi engagerar ungdomar och äldre som ROOFY SAFETY ambassadors för aktiviteter tillsammans med föreningar, organisationer och med branschen. Projektet får driftsstöd av Arvsfonden 2013-2016. Samarbetet med NTF ger ROOFY SAFETY extra kunskap om trafiksäkerhet samtidigt som NTF når ut med sitt trafiksäkerhetsbudskap till unga brädåkare.

» Roofy Safety

Roofy Safety
2015

Planera för ökad trafiksäkerhet

Kunskap kring trafikflöden blir allt viktigare för att förstå och förebygga olyckorna i tätort. För att bli bättre på att förstå framtidens trafiksäkerhetsutmaningar och för att kunna stötta kommunerna när man planerar för ökad trafiksäkerhet har NTF sedan 2015 ett samarbete med Viscando Traffic Systems AB. Företaget ligger teknikmässigt i framkant av utvecklingen och de analysdata som deras system kan hämta hem är väldigt intressant just ur ett trafiksäkerhetsperspektiv eftersom det detekterar all trafik samtidigt.

» Planera för ökad trafiksäkerhet

Planera för ökad trafiksäkerhet
2015

NTF Certifiering

Mekonomen möter barnfamiljer i direkt samband med valet av bilbarnstol i butik. Mekonomen stöttade uppstarten av NTF Certifierad inom ramen för ett partnerskap med NTF. Idag är över 90 stycken av Mekonomens säljare certifierade som sakkunniga inom barn i bil. Mekonomens storlek och geografiska spridning säkerställer att man som konsument kan vända sig till en certifierad säljare oavsett var man bor i landet.

» NTF Certifiering

NTF Certifiering
2014 2013

Trafikant

Otrygghet, bristande insikt och kunskap bidrar till att allt färre barn går och cyklar till och från skolan. För att skapa dialog kring trafiksäkerhet både hemma och i skolan stöttar Volvo Lastvagnar NTF i framtagningen av familjespelet "Trafikant". Volvo Lastvagnars stöd gör det möjligt för NTF att ge bort spelet helt utan kostnad till över 1 200 grundskolor över hela landet.

» Trafikant

Trafikant
2014 2013