NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Läs de senaste nyheterna från NTF - Lagar och regler

Ändrade föreskrifter inom körkortsområdet

Transportstyrelsen har gett ut nio ändringsförfattningar inom körkortsområdet. Ändringarna utgår i stora delar från de förslag som Transportstyrelsen lämnade till regeringen förra året, om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2021.

Trafikverket har gjort utredning om ökad trafiksäkerhet för motorcyklister

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har tagit emot en utredning av Trafikverket om ökad trafiksäkerhet för motorcyklister. Trafikverket redogör i rapporten för förslag och åtgärder som ska öka trafiksäkerheten för MC-åkare på det statliga vägnätet.

Regeringen fattar beslut om EU:s högsta sanktionsavgifter

Regeringen har fattat beslut om preciserade regler för utländska åkerier som utför inrikes godstransporter i Sverige. Samtidigt höjs sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna från 40 000 kr till 60 000 kr.

Konsumentupplysning

Lagar och regler

Under området Lagar och regler beskrivs de vanligaste reglerna i vårt vägtrafiksystem. 

Vill du läsa mer kan du läsa Trafikförordningen

Norstedts Juridik säljer Trafikförfattningen och Rätt och vett i ett paket eller bara Rätt och vett. Trafikförfattningen innehåller samtliga författningar inom trafikområdet.