NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Läs de senaste nyheterna från NTF - Lagar och regler

Förenklade regler för körkort utfärdade i Storbritannien

Regeringen har beslutat att personer som har körkort från Storbritannien ska kunna använda körkortet i Sverige, även om personen har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.

Kartläggning av besiktningsmarknaden

Möjligheterna att besiktiga bilen ska vara goda, oavsett var man bor. Därför ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att analysera och kartlägga tillgängligheten till fordonsbesiktning i landet.

Regler vid överlast av fordon

Regeringen skriver att rättvisa regler ska gälla för fordon i trafiken. Därför vill man ändra bestämmelserna för beräkningen av överlast. Idag missgynnas ägare av vissa fordon, exempelvis husbilar, av nuvarande regelverk. Anledningen är att reglerna för vad som är överlast bedöms på ett sätt som påverkar fordon olika. I de nya reglerna som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 blir reglerna mer rättvisa och trafiksäkra.

Konsumentupplysning

Lagar och regler

Under området Lagar och regler beskrivs de vanligaste reglerna i vårt vägtrafiksystem. 

Vill du läsa mer kan du läsa Trafikförordningen

Norstedts Juridik säljer Trafikförfattningen och Rätt och vett i ett paket eller bara Rätt och vett. Trafikförfattningen innehåller samtliga författningar inom trafikområdet.