NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Läs de senaste nyheterna från NTF - Lagar och regler

Ändringsförfattningar om förarprov och om körkortets utformning och innehåll

Transportstyrelsen ger ut nya ändringsförfattningar om förarprov och om körkortets utformning och innehåll.

Nya föreskrifter om yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Föreskrifter om tillfälligt undantag från vissa bestämmelser om kör- och vilotider

Transportstyrelsen har gett ut föreskrifter om tillfälligt undantag från vissa bestämmelser om kör- och vilotider. De har nummer TSFS 2020:20. Undantagsföreskrifterna har beslutats med anledning av covid-19-pandemin. De innebär lättnader från reglerna om kör- och vilotider för att möjliggöra att gods- och persontransporter på väg ska kunna fortsätta, även under det ansträngda läget. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april och upphör att gälla den 1 juni 2020.

Konsumentupplysning

Lagar och regler

Under området Lagar och regler beskrivs de vanligaste reglerna i vårt vägtrafiksystem. 

Vill du läsa mer kan du läsa Trafikförordningen

Norstedts Juridik säljer Trafikförfattningen och Rätt och vett i ett paket eller bara Rätt och vett. Trafikförfattningen innehåller samtliga författningar inom trafikområdet.