NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Läs de senaste nyheterna från NTF - Lagar och regler

Tillfälligt förlängd giltighetstid för godkänt förarprov behörighet

I Transportstyrelsens författning TSFS 2020:17 finns föreskrifter om ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om giltighetstid för förarprov för behörighet B.

Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

I en proposition lämnas nu förslag på ändringar i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Förslagen är föranledda av de ändringar av EU:s s.k. yrkesförardirektiv som ska börja tillämpas den 23 maj 2020. Ändringarna gäller bl.a. vilka förare som är undantagna från direktivets tillämpningsområde samt innehållet i grundutbildning och fortbildning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 maj 2020.

Konsumentupplysning

Lagar och regler

Under området Lagar och regler beskrivs de vanligaste reglerna i vårt vägtrafiksystem. 

Vill du läsa mer kan du läsa Trafikförordningen

Norstedts Juridik säljer Trafikförfattningen och Rätt och vett i ett paket eller bara Rätt och vett. Trafikförfattningen innehåller samtliga författningar inom trafikområdet.