NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Läs de senaste nyheterna från NTF - Lagar och regler

Ordning och reda i fokus när regeringen ger uppdrag om elsparkcyklar

I flera svenska städer har användandet av elsparkcyklar och liknande fordon ökat i snabb takt. För många är det ett smidigt sätt att ta sig fram, men de kan också innebära att trafiksäkerheten hotas. Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå lösningar i syfte att öka säkerheten i trafiken och underlätta för fordonens användare.

Uppdrag till Transportstyrelsen att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att överväga lämpliga åtgärder som kan bidra till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg. I uppdraget ligger att ta fram författningsförslag samt underlag med konsekvensbeskrivning av förslagen.

Krafttag mot svarta körskolor

I ett pressmeddelande från regeringen den 5 september får Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma till rätta med svarta körskolor vilka anses vara ett stort problem. Svarta trafikskolor riskerar att försämra trafiksäkerheten samtidigt som de konkurrerar ut lagliga körskolor.

Konsumentupplysning

Lagar och regler

Under området Lagar och regler beskrivs de vanligaste reglerna i vårt vägtrafiksystem. 

Vill du läsa mer kan du läsa Trafikförordningen

Norstedts Juridik säljer Trafikförfattningen och Rätt och vett i ett paket eller bara Rätt och vett. Trafikförfattningen innehåller samtliga författningar inom trafikområdet.