Rätt och vett i trafiken

Lagar och regler inom ramen för NTF:s konsumentupplysning bygger på den tidigare skriften Rätt och vett i trafiken, som på ett enklare sätt förklarar svenska trafikregler och Trafikförordningen. Om du är ute efter den faktiska lagtexten så hänvisar vi till Trafikförfattningarna och för dig som behöver stöd i att tolka lagtexten till Trafikkommentarer. Rätt och vett i trafiken behandlar trafikreglerna i en kortfattad populär form.

Lär dig mer om trafikreglerna!

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Läs de senaste nyheterna från NTF - Lagar och regler

Ytterligare däckkrav på tunga fordon

Regeringen ser över behovet av ytterligare däckkrav på tunga fordon. För att undvika trafikstopp och olyckor är det viktigt att tunga fordon är rätt utrustade för vinterväglag. Regeringen ger därför Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut i uppdrag att se över nuvarande däckkrav samt att utreda om reglerna behöver skärpas ytterligare.

Ändringar i yrkestrafiklagen

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i yrkestrafiklagen och lagen om utstationering av arbetstagare. Syftet är att förarna ska få bättre arbetsvillkor och att det ska vara sund konkurrens för svenska vägtransportföretag.

Lagrådsremiss: Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

I lagrådsremissen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avstängning från prov på transportområdet. Det föreslås också att illegal utbildningsverksamhet på transportområdet ska straffbeläggas i större utsträckning än tidigare och att befintliga straffbestämmelser ska skärpas. Därutöver föreslås att den som övningskör ska vara skyldig att medföra en identitetshandling. Skyldigheten ska vara straffsanktionerad.

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.