Våra certifieringar...

NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att välja den mest trafiksäkra produkten och/eller tjänsten. Märkningen ställer höga trafiksäkerhetskrav som i sin tur påskyndar och driver trafiksäkerhetsutvecklingen inom produkt- och tjänstesektorn.

Samtliga certifikat har en giltighetstid om 2 år. Vid förnyande av certifikat omprövas trafiksäkerhetsnyttan hos produkten och/eller tjänsten. Om det är ett personligt utbildningscertifikat testas kunskaperna på nytt. Detta för att du som konsument alltid ska kunna vara säker på ditt val. Märkningen är frivillig och står som trafiksäkerhetsgaranti för just den produkten, tjänsten eller den kompetensen hos en person som certifikatet avser. NTF kontrollerar och följer upp samtliga utfärdade certifikat även under certifikatets löptid. Om ägaren av certifikatet inte lever upp till de krav som ställs för certifiering äger NTF rätten att med omedelbar verkan förklara certifikatet som ogiltigt. Med hjälp av märkningen NTF Certifierad ska det bli enkelt att göra ett trafiksäkert val.

Barnsäkerhet i bil

Vår certifieringsutbildning "Barnsäkerhet i bil" vänder sig till dig som på ett eller annat sätt i din yrkesutövning ger föräldrar tips och råd vid val av olika skyddssystem för barns färd i bil. Klicka på "Beställ certifieringen" Efter att vi mottagit din beställning så återkommer vi med nödvändiga inloggningsuppgifter till certifieringsportalen.

Säker cykling

Vår certifieringsutbildning "Säker cykling" vänder sig till dig som på ett eller annat sätt i din yrkesutövning ger tips och råd vid val av skyddsutrustning för säker cykling och säkra cyklar. Klicka på "Beställ certifieringen" Efter att vi mottagit din beställning så återkommer vi med nödvändiga inloggningsuppgifter till certifieringsportalen.

Barnsäkerhet i bil

Vår certifieringsutbildning "Barnsäkerhet i bil" vänder sig till dig som på ett eller annat sätt i din yrkesutövning ger föräldrar tips och råd vid val av olika skyddssystem för barns färd i bil. K...

Säker cykling

Vår certifieringsutbildning "Säker cykling" vänder sig till dig som på ett eller annat sätt i din yrkesutövning ger tips och råd vid val av skyddsutrustning för säker cykling och säkra cyklar. Klic...

Hur blir jag certifierad?

Våra certifieringar medför en engångskostnad per certifierad person, därutöver tillkommer en administrativ certifieringskostnad per faktura och utskick av skyltar och certifikat. Certifieringen är ...