Väjningsplikt

Förare som har väjningsplikt ska tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. (3 kap 5 § Trafikförordningen)

Vem ska väja för vem?

Vad innebär väjningsplikt?

Vägmärket STOP innebär att du vid vägkorsning är skyldig att stanna vid stopplinje eller, om stopplinje saknas, omedelbart innan du kör in på den korsande vägen. Dessutom har du väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen. Varje fordonsförare måste stanna vid stopplinjen före infart på den korsande vägen. Det är således inte tillåtet att, utan att stanna, följa efter fordonet framför. (3 kap 19 § Trafikförordningen och 2 kap 6 § Vägmärkesförordningen) ”Stop”-märket sätts upp vid särskilt farliga korsningar eller där trafikintensiteten är hög. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt används tillsammans med ”Stop”-märket tilläggstavlan ”Flervägsstopp”.

Vägmärket Väjningsplikt anger att du har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen. Du har väjningsplikt mot alla fordon när du från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält. (3 kap 21 § Trafikförordningen) Den här regeln gäller även om vägmärken för väjnings- eller stopplikt inte finns uppsatta. Väjningsplikt gäller också mot fordon som är inne i en cirkulationsplats. (3 kap 22 § Trafikförordningen) Tänk också på att du är skyldig att i god tid sänka hastigheten eller stanna för att tydligt visa att du tänker fullgöra din väjningsplikt. Du får fortsätta färden först när du inte utgör någon fara eller hinder för andra trafikanter. (3 kap 5 § trafikförordningen)

Man har väjningsplikt också då man från vägrenen eller en sådan cykelbana som är en del av vägen ska in på eller korsa en körbana. Cyklister och mopedförare (moped klass II), som från cykelbana eller vägren ska köra in på eller korsa körbana, har väjningsplikt mot alla fordon på körbanan. (3 kap 21 § Trafikförordningen) Detta gäller dock inte om cyklisten eller mopedföraren korsar körbanan på en cykelöverfart.

Den grundläggande regeln om väjningsplikt innebär också att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som korsar din egen väg när du ska köra in på en väg

  • från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen
  • från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg
  • från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde, en cykelgata eller från terräng eller
  • efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.