Lagar och regler

Cirkulationsplats

Vid en cirkulationsplats finns alltid vägmärket ”Cirkulationstrafik” tillsammans med ”Väjningsplikt” eller i undantagsfall ”Stop”.

Förare som skall köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig där. En förare som skall köra ut ur cirkulationsplatsen och som skall passera en obevakad cykelöverfart eller cykelpassage skall lämna företräde åt cyklande och mopedförare på eller på väg ut på cykelöverfarten/-passagen. 

Varje sväng ut från cirkulationsplatsen är i princip att betrakta som högersväng. Anpassa om möjligt körningen så att du befinner dig i höger körfält när du kör ut ur cirkulationen.

Så här kör du före och i en cirkulationsplats

  • Har cirkulationsplatsen flera körfält väljer du det körfält som är lämpligast för den fortsatta färden.
  • Om det finns anvisningar om körfältsval är du skyldig att följa dessa.
  • Du har väjningsplikt mot alla fordon som befinner sig inne i cirkulationsplatsen.
  • Glöm inte att ge tecken vid körfältsbyte i cirkulationsplatsen.
  • Ge tecken till höger när du kör ut från cirkulationsplatsen
  • Om du kör ut från cirkulationsplatsen i vänster körfält räknas det som körfältsbyte, se upp för bakomvarande fordon som ska fortsätta inne i cirkulationsplatsen.

(3 kap 13, 22 och 61 §§ trafikförordningen)