Cirkulationsplats

En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation, där trafiken kör motsols.

Vad gäller i en cirkulationsplats?

En cirkulationsplats är en plats där vägar möts och där det finns en rondell i mötesplatsen. Runt rondellen finns en väg för cirkulation, där trafiken kör motsols. Vid en cirkulationsplats finns alltid vägmärket ”Cirkulationstrafik” tillsammans med ”Väjningsplikt” eller i undantagsfall ”Stop”.

Förare som ska köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot alla fordon som befinner sig i cirkulationen. En förare som ska köra ut ur cirkulationsplatsen och som ska passera en obevakad cykelpassage eller cykelöverfart ska lämna företräde åt cyklister och mopedförare som är på eller på väg ut på cykelpassagen/-överfarten. 

Varje sväng ut från cirkulationsplatsen är i princip att betrakta som högersväng. Anpassa om möjligt körningen så att du befinner dig i höger körfält när du kör ut ur cirkulationen.

Så här kör du före och i en cirkulationsplats

  • Har cirkulationsplatsen flera körfält väljer du det körfält som är lämpligast för den fortsatta färden.
  • Om det finns anvisningar om körfältsval är du rekommenderad att följa dessa. Du har väjningsplikt mot alla fordon som befinner sig inne i cirkulationen.
  • Glöm inte att ge tecken vid körfältsbyte i cirkulationen.
  • Ge tecken till höger när du kör ut från cirkulationsplatsen.
  • Om du kör ut från cirkulationsplatsen i vänster körfält räknas det som körfältsbyte, se upp för bakomvarande fordon som ska fortsätta inne i cirkulationen.
    (3 kap 13, 22 och 61 §§ Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.