NTF anser...

NTF arbetar med utgångspunkt i två styrande dokument vars innehåll beslutats vid NTF:s kongress. Ett av dem ”NTF:s verksamhetsinriktning 2017-2019” beskriver vilka utvecklingsfrågor som är aktuella inom NTF och vilka trafiksäkerhetsområden och trafikantgrupper som är prioriterade i NTF:s egen verksamhet under den kommande kongressperioden. Det andra och föreliggande dokumentet ”NTF anser…” beskriver vad NTF anser vara viktiga åtgärder i samhället för att trafiksäkerheten inom olika områden och bland olika trafikantgrupper ska kunna förbättras.

Därför vill vi tala om vad vi anser
NTF:s medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet, en säker trafik. Målet ska nås, bland annat med hjälp av en oberoende och saklig opinions- och folkbildning.

Denna deklaration utgör den samlade NTF-rörelsens gemensamma bedömningar i olika trafiksäkerhetsfrågor och ska ligga till grund för NTF:s totala trafiksäkerhetsarbete. Framgången i opinions- och folkbildningen är beroende av en samsyn i grundläggande frågor, även om enskilda medlemmar kan ha avvikande uppfattningar i detaljer.

Dokumentet ska utvecklas i takt med att nya erfarenheter och ny forskning ger nya kunskaper. ”NTF anser…” har utvecklats under en process där hela organisationen medverkat. Dokumentet har fastställts av kongressen i april 2017.

Den här avdelningen är en webbversion av NTF Anser men det går lika bra att ladda ner den som PDF om ni vill ha ett samlat dokument.

Ladda ner >>