NTF anser...

NTF arbetar med utgångspunkt i två styrande dokument vars innehåll beslutats vid NTF:s kongress. Ett av dem ”NTF:s verksamhetsinriktning 2017-2019” beskriver vilka utvecklingsfrågor som är aktuella inom NTF och vilka trafiksäkerhetsområden och trafikantgrupper som är prioriterade i NTF:s egen verksamhet under den kommande kongressperioden. Det andra och föreliggande dokumentet ”NTF anser…” beskriver vad NTF anser vara viktiga åtgärder i samhället för att trafiksäkerheten inom olika områden och bland olika trafikantgrupper ska kunna förbättras.

Därför vill vi tala om vad vi anser
NTF:s medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet, en säker trafik. Målet ska nås, bland annat med hjälp av en oberoende och saklig opinions- och folkbildning.

Denna deklaration utgör den samlade NTF-rörelsens gemensamma bedömningar i olika trafiksäkerhetsfrågor och ska ligga till grund för NTF:s totala trafiksäkerhetsarbete. Framgången i opinions- och folkbildningen är beroende av en samsyn i grundläggande frågor, även om enskilda medlemmar kan ha avvikande uppfattningar i detaljer.

Dokumentet ska utvecklas i takt med att nya erfarenheter och ny forskning ger nya kunskaper. ”NTF anser…” har utvecklats under en process där hela organisationen medverkat. Dokumentet har fastställts av kongressen i april 2017.

Dessa sidor kommer under hösten 2019 att uppdateras utifrån det dokument som antogs vid NTF Kongress 2019. Under styrande dokument återfinns den uppdaterade NTF Anser som PDF.