Dimljus och halvljus

Kan man använda dimljus i samband med halvljus? Vilka regler gäller?

Dimljus får du bara använda i stället för halvljus vid dimma eller kraftig nederbörd, inte tillsammans med halvljus. Orsaken är att halvljus i kombination med dimljus bländar mötande för mycket, vilket är skälet till att de blinkar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning