Marknadsöversikter

Som konsument har du rätt att kräva trafiksäkerhet, inte bara när det gäller produkter och tjänster utan även i väg och trafikmiljön. Genom dina val och dina krav påverkar du politiker, myndigheter, producenter, transportföretag och andra aktörer att arbeta för en säkrare trafik. Våra marknadsöversikter ger dig en överblick över säkra produkter och tjänster och var du hittar dom. Här kan du till exempel se vilken bil som är mest krocksäker, var du kan hyra bilbarnstol eller vilka busslinjer du kan välja när du reser med små barn. Översikterna bygger oftast på företagens och tillverkarnas egna uppgifter, men NTF samlar in egen information samt gör kontinuerliga stickprover av uppgifterna.