Handledartillstånd vid privat övningskörning

Den som övningskör privat måste ha en handledare. För att bli godkänd som handledare krävs att man har fyllt 24 år, har ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och har haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren samt att man har genomgått en introduktionsutbildning.

Vem kan vara handledare?

Den som övningskör privat måste ha en handledare. För att bli godkänd som handledare krävs att man har fyllt 24 år, har ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och har haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren samt att man har genomgått en introduktionsutbildning. Introduktionsutbildningen är giltig i fem år. Man kan inte bli godkänd som handledare om körkortet har varit återkallat någon gång under de tre senaste åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetshänseende eller rattfylleri.

 

Vad innebär introduktionsutbildning?

De flesta trafikskolorna och många trafikövningsplatser är utbildningsanordnare. Utbildningslängd är 180 minuter enligt Trafikverkets föreskrifter. Avsikten är att handledaren skall få sina trafikkunskaper uppdaterade samt att handledaren och eleven gemensamt skall få kunskap om och tips på hur utbildningen lämpligen bör läggas upp. Oftast erhåller handledaren också ett utbildningsmaterial.

 

Vem får anordna introduktionsutbildning och vad är kostnaden?

För att få bli utbildningsanordnare krävs ett godkännande av Trafikverket. Den som fungerar som lärare skall ha en särskild utbildning därför. Vid varje utbildningstillfälle får högst 30 personer delta. Kostnaden bestäms av utbildningsanordnaren och brukar vara 300-500 kronor per person.

 

Hur får man handledartillstånd?

Man ansöker om sådant tillstånd hos Transportstyrelsen. Hanteringskostnad är för närvarande 50 kronor (jan -16) och skall betalas in samtidigt med att man ansöker om handledartillstånd. Handledartillståndet skall alltid medföras vid övningskörning.

 

Viktigt att tänka på!

  • Säkerställ att den som erbjuder utbildningen är av Trafikverket godkänd utbildningsanordnare.
  • Kontrollera avgiftens storlek och vad man får för pengarna.
  • Som handledare är man ansvarig och anses som förare vid övningskörningen.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Får man övningsköra trots att man inte har svenskt personnummer?

Får man köra i Sverige med ett utländskt körkort?

Kan en dyslektiker få hjälp att ta körkort?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.