Fordonens last

Att lasta fordonet på rätt sätt är mycket viktigt för trafiksäkerheten, oavsett om det är inuti eller utanpå fordonet.

Hur ska last på bil och tvåhjuliga fordon placeras?

Last får inte placeras så att förarens sikt blir skymd eller så att manövreringen av fordonet hindras. Last ska placeras så att inte körriktningsvisare, stoppljus, lykta eller strålkastare skyms. Lasten ska vara så förankrad att den inte förskjuts eller faller av. Om det behövs ska den vara övertäckt. (3 kap 78 och 80 §§ Trafikförordningen)

Tänk på att kedjor, rep eller presenningar som håller fast lasten inte får hänga löst utanför fordonet eller släpa på marken. (3 kap 81 § Trafikförordningen) Under färd får last eller annat inte placeras så att registreringsskyltarna inte går att läsa.

Om du tappat last eller annat på vägen måste du omedelbart avlägsna det. Kan du inte det, måste du, tills hindret är undanröjt, varna andra trafikanter med t ex varningstrianglar.

 

Last på biltaket
Lastbågar eller takräcke måste skruvas fast ordentligt. Efter några mils körning behöver skruvanordningarna kontrolleras och efterdras. Fördela lasten jämnt och förankra den väl så att den inte kan förskjutas. Till lastbågar finns ett antal tillbehör anpassade för transport av t ex cykel, surfingbräda, kajaker och skidor. I instruktionsboken finner du uppgift om högsta tillåtna vikt på takets last.

Utskjutande last på bil eller släp
Last på bil eller släp får inte skjuta ut mer än 20 cm på någon sida. Högsta tillåtna fordonsbredd inklusive utskjutande last är 260 cm, för buss 255 cm, på allmän väg, Är ditt fordon 260 cm får alltså lasten inte gå utanför fordonet i sidled. Bredare fordon får bara färdas på enskild väg. Vissa undantag finns dock på allmän väg för bland annat jordbruksredskap och motorredskap. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last får föras på vägar som inte är enskilda trots att den bredd som anges i första stycket överskrids. Lasten får därvid skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. (4 kap 15 § Trafikförordningen) 

Under mörker och vid dålig sikt ska last som skjuter ut mer än 20 cm i sidled alltid utmärkas med lyktor (vit framåt och röd bakåt) och reflexer (vita framåt och röda bakåt). Lyktor och reflexer ska sitta mindre än 40 cm innanför lastens yttersta kant, men om lasten är mer än 260 cm bred, ska de sitta på lastens yttersta kant. (3 kap 83 § Trafikförordningen)

Skjuter lasten ut framför eller mer än en meter bakom fordonet måste du tydligt utmärka lastens yttersta del, till exempel med en gul eller röd flagga. I mörker eller vid dålig sikt ska du istället använda lykta och reflexer, som visar vitt ljus framåt och rött ljus bakåt. (3 kap 82 § Trafikförordningen)

Last på motorcykel
Lasten får inte skjuta ut mer än 20 cm i sidled utanför motorcykeln. Bredden, inklusive lasten, får på en lätt motorcykel inte överstiga 120 cm, för att få föras på väg som inte är enskild. (4 kap 15 § Trafikförordningen)

Last på cykel och moped
Vid cykling och mopedåkning får du inte transportera gods med sådan vikt eller sådant omfång att du inte kan manövrera cykeln eller mopeden säkert. Lasta alltså aldrig så att du får svårt att hålla balansen eller så att sikten blir skymd. Du får inte heller lasta så att du hindrar annan trafik. (6 kap 4 § Trafikförordningen)

Vad gäller för passagerare i och på olika fordon?

Passagerare i bil
I en bil får man inte ta med fler passagerare än vad bilen är registrerad för och den som åker med ska sitta på en plats som är avsedd för passagerare och som är utrustad med bilbälte. (4 kap 6 § Trafikförordningen) Transportstyrelsen kan dock i visst fall medge undantag från bestämmelserna om antalet passagerare. Bagageutrymmet på kombibilar är inte avsett för passagerare om det inte finns särskilda säten. Utrymmet är en deformationszon, som tar upp en del av kollisionskraften vid påkörning bakifrån.

Passagerare på motorcykel
För att få ha passagerare på motorcykel eller i en sidvagn måste du ha fyllt 18 år. Du får ta med högst en passagerare på motorcykeln under förutsättning att den är byggd för det, vilket står i registreringsbeviset. Passageraren ska sitta på den plats som är avsedd för passagerare. I en sidvagn får inte flera passagerare tas med än vagnen är avsedd för. (4 kap 6 § Trafikförordningen) Tänk på att en passagerare påverkar motorcykelns köregenskaper.

Passagerare på cykel och moped
Det är inte tillåtet att färdas fler på en cykel eller en moped än vad fordonet är byggt för. När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får man skjutsa ett barn under 10 år om den som styr fordonet fyllt 15 år, eller två barn under 6 år om den som styr fordonet fyllt 18 år. (6 kap 3 § Trafikförordningen) Kom ihåg att föraren är ansvarig för att barn som skjutsas använder cykelhjälm.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.