Trafikförfattningar 2021/2022

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtionionde utgåvan. Boken innehåller årligen genomgångna och uppdaterade författningar och myndighetsföreskrifter på vägtrafikområdet i ett genomtänkt urval. Både nationell rätt och EU-rätt beaktas. Den senast utkomna författning som tagits med i boken är SFS 2021:834, som är en ändring i förordningen om yrkesförarkompetens.

 

Beställ boken från utgivaren Norstedts Juridik » Trafikförfattningar 2021/22

 

Som komplement till Trafikförfattningar rekommenderas Trafikkommentarer, tionde upplagan 2020, även den utgiven av Norstedts Juridik. Författningsändringar som utkommit efter utgivningen av Trafikförfattningar 2020/21 markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

 

Innehåll:

 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning
 • Parkering, Flyttning av fordon
 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
 • Fordonslag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
 • Fordons registrering och användning, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
 • Ordningsbot, Provavgifter
 • Trafikskadelag, Försäkringar
 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

 

Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen. 

 

Produktinfo: Tryckt upplaga

Utgivare: Nordstedts Juridik
Format: Häftad bok
Omfång: 1108
Utgiven: 2021
ISBN: 9789139025382