Lagar och regler

Användning av bälte

Den som färdas i en personbil, en lastbil eller en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri skall sitta på en sittplats utrustad med bilbälte och skall använda bältet. Alla som färdas i en buss, vuxna och barn över tre år, skall sitta på en plats som är utrustad med bilbälte om sådan finns och skall använda bältet under färden.

Graviditet är inget hinder för att använda bilbältet. 
Använd alltid bilbältet och se till att alla som åker med också gör det, både förare och passagerare kan få böter om bälte inte används. 

Skyldigheten att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning gäller inte bara föraren utan också ledsagare och ledare för en grupp eller annan ombordpersonal. Bestämmelserna gäller för all slags trafik, t ex med personbil, buss och lastbil, såväl i privat som i yrkesmässig trafik. (4 kap 10 c § trafikförordningen)

 

Buss i linjetrafik
Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten att använda bilbälte i fordonet på ett eller flera av följande sätt:

  • av föraren.
  • av ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp. Genom audiovisuella hjälpmedel i fordonet eller system för hållplatsinformation.
  • genom en skylt placerad vid varje sittplats så att den är väl synlig. (Vägverkets föreskrifter 2006:135)

Skolskjuts
I förordningen om skolskjutsning finns särskilda regler om användning av bilbälte och andra särskilda skyddsanordningar i fordon som används för skolskjutsning. Om den som åker skolskjuts är under 15 år och inte använder bälte eller skyddsanordning kan föraren straffas med böter.

Barn som är kortare än 135 cm skall använda särskilda skyddsanordningar. (4 kap 10 och 10 a §§ trafikförordningen)

Undantag
Endast när fordonet inte är i rörelse, vid backning eller vid färd inom parkeringsplats, P-hus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område behöver bilbälte eller särskild skyddsanordning inte användas.
Om det finns medicinska hinder för användning av bilbälte. Skall det framgå av ett läkarintyg som har utfärdats före färden. Som medicinska hinder räknas endast fysiska handikapp. Några undantag för psykiska handikapp medges ej.

Rullstolsplats
Den som färdas i rullstol i en bil, d v s personbil, lastbil eller buss, skall sitta på en rullstolsplats och använda bilbälte om det finns. Rullstolen skall vara fastsatt eller stödjas av en särskild anordning. (4 kap 10 b § trafikförordningen)

Förare, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare är skyldiga att hjälpa den rullstolsburne att placera rullstolen på rätt sätt. Gör de inte det kan straffet bli böter. (4 kap 10 c § trafikförordningen)