Bilbälte

Bältet är det allra viktigaste för en säker resa, i såväl personbil och buss som i lastbil.  Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent.

Vad gäller för användning av bilbälte?

Den som färdas i en personbil, en lastbil eller en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri, ska sitta på en plats som är utrustad med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Alla som färdas i en buss, vuxna och barn över tre år, ska sitta på en plats som är utrustad med bilbälte om en sådan plats finns, och ska använda bältet. (4 kap 10, 10a §§ Trafikförordningen)

Graviditet är inget hinder för att använda bilbältet, men dra det så att det placeras under magen och mellan brösten.  Använd alltid bilbältet och se till att alla som åker med också gör det, både förare och passagerare kan få böter om bälte inte används. 

Skyldigheten att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning gäller inte bara föraren eller annan ombordpersonal, utan också ledsagare och ledare för en grupp. Bestämmelserna gäller för all slags trafik, till exempel med personbil, buss och lastbil, såväl i privat som i yrkesmässig trafik. (4 kap 10 c § Trafikförordningen)

Information om skyldigheten att använda bilbälte i buss
Bussresenärer ska informeras om att de är skyldiga att använda bilbälte under resan. (4 kap 10 a § Trafikförordningen) Det är bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp som är ansvariga för att information lämnas. Informationen kan lämnas genom direkta utrop, men även genom förinspelade meddelanden. Transportstyrelsen råder ombordpersonal, ledsagare eller gruppledare att komma överens med föraren hur informationsskyldigheten ska uppfyllas. Informationskravet gäller all busstrafik och består av utrop eller förinspelade meddelanden samt dekaler som ska finnas synliga på bussarna. Ett utökat informationskrav gäller för bussar i beställningstrafik och i linjetrafik med få stopp. Informationen ska då upprepas på nytt efter varje stopp där passagerare kliver på. Normalt räknas inte linjer som är under 50 km som långa turer med få stopp. (Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:51)

Skolskjuts
I förordningen om skolskjutsning finns särskilda regler om användning av bilbälte och andra särskilda skyddsanordningar i fordon som används för skolskjutsning. Om den som åker skolskjuts är under 15 år och inte använder bälte eller skyddsanordning kan föraren straffas med böter. Barn som är kortare än 135 cm ska använda särskilda skyddsanordningar för barn istället för eller tillsammans med bilbältet. (4 kap 10 § Trafikförordningen)

Undantag för bältesanvändning
Endast när fordonet inte är i rörelse, vid backning eller vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område behöver bilbälte eller särskild skyddsanordning inte användas. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från kravet att använda bilbälte och särskild skyddsanordning. (4 kap 10 d § Trafikförordningen)

Rullstolsplats
Den som färdas i rullstol i en bil, det vill säga personbil, lastbil eller buss, ska sitta på en rullstolsplats och använda bilbälte om det finns. Rullstolen ska vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet. (4 kap 10 b § Trafikförordningen) Förare, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare är skyldiga att hjälpa den rullstolsburne att placera rullstolen på rätt sätt. (4 kap 10 c § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.