Lagar och regler

Användning av bälte

Den som färdas i en personbil, en lastbil eller en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri skall sitta på en sittplats utrustad med bilbälte och skall använda bältet. Alla som färdas i en buss, vuxna och barn över tre år, skall sitta på en plats som är utrustad med bilbälte om sådan finns och skall använda bältet under färden.

Graviditet är inget hinder för att använda bilbältet. 
Använd alltid bilbältet och se till att alla som åker med också gör det, både förare och passagerare kan få böter om bälte inte används. 

Skyldigheten att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning gäller inte bara föraren utan också ledsagare och ledare för en grupp eller annan ombordpersonal. Bestämmelserna gäller för all slags trafik, t ex med personbil, buss och lastbil, såväl i privat som i yrkesmässig trafik. (4 kap 10 c § trafikförordningen)

 

Buss i linjetrafik

Bussresenärer ska informeras om att de ska använda bälte under resan. Det är bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp som är ansvarig för att information lämnas. Informationen kan lämnas genom direkta utrop, men även genom förinspelade meddelanden. Transportstyrelsen råder ombordpersonal, ledsagare eller gruppledare att komma överens med föraren hur informationsskyldigheten ska uppfyllas.

Informationskravet gäller all busstrafik och består av utrop eller förinspelade meddelanden samt dekaler som ska finnas synliga på bussarna. Ett utökat informationskrav gäller för bussar i beställningstrafik och i linjetrafik med få stopp. Informationen ska då upprepas på nytt efter varje stopp där passagerare kliver på. Normalt räknas inte linjer som är under 50 km som långa turer med få stopp.

 

Skolskjuts
I förordningen om skolskjutsning finns särskilda regler om användning av bilbälte och andra särskilda skyddsanordningar i fordon som används för skolskjutsning. Om den som åker skolskjuts är under 15 år och inte använder bälte eller skyddsanordning kan föraren straffas med böter.

Barn som är kortare än 135 cm skall använda särskilda skyddsanordningar. (4 kap 10 och 10 a §§ trafikförordningen)

Undantag
Endast när fordonet inte är i rörelse, vid backning eller vid färd inom parkeringsplats, P-hus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område behöver bilbälte eller särskild skyddsanordning inte användas.
Om det finns medicinska hinder för användning av bilbälte. Skall det framgå av ett läkarintyg som har utfärdats före färden. Som medicinska hinder räknas endast fysiska handikapp. Några undantag för psykiska handikapp medges ej.

Rullstolsplats
Den som färdas i rullstol i en bil, d v s personbil, lastbil eller buss, skall sitta på en rullstolsplats och använda bilbälte om det finns. Rullstolen skall vara fastsatt eller stödjas av en särskild anordning. (4 kap 10 b § trafikförordningen)

Förare, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare är skyldiga att hjälpa den rullstolsburne att placera rullstolen på rätt sätt. Gör de inte det kan straffet bli böter. (4 kap 10 c § trafikförordningen)