Mopeder

Snabbelcykel

Snabbelcykeln ser ut som en cykel, men får inte köras på cykelbanor och en vanlig cykelhjälm räcker inte. Fordonet klassas nämligen som moped klass I.

Snabbelcykeln kan vara med eller utan trampor och har en hjälpmotor med en effekt på 1 000-4000 w. Motorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 45 km/tim. För att få köra en snabbelcykel ska du ha fyllt 15 år och ha AM-körkort. Du behöver ha en trafikförsäkring och fordonet ska vara registrerat. I övrigt gäller de lagkrav som gäller för moped klass I. För mer information om var du får framföra din moped klass I: NTF Konsument Lagar och regler för mopeder.

Snabbelcyklar är relativt ovanliga i Sverige än så länge, men kan bli vanligare i takt med att elcyklandet ökar och fler modeller kommer ut på den svenska marknaden. 

 

Säkerhet

Snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar medför ett ökat säkerhetsproblem jämfört med vanliga elcyklar och cyklar. Högre hastigheter och kraftigare accelereration leder till allvarligare skador vid olyckor. Med tanke på hastigheten och ljudnivån kan man också anta att det kommer att inträffa flera kollisioner med fotgängare och andra cyklister på övergångsställen och flera singelolyckor där man inte hinner väja för stenar, potthål och kanter. Det kommer troligtvis också att bli fler kollisioner med bilar eftersom bilister kommer att felbedöma snabb-elcykelns hastighet. Fordonet har många fördelar för den som arbetspendlar och reser längre sträckor.  Det förväntas locka nya grupper som till exempel äldre och andra som inte brukar cykla, men det finns också anledning till oro när ovana cyklister ger sig ut på vägarna i höga hastigheter. Ta dig tid att lära dig din snabbel-cykel i en lugn miljö och kör extra försiktigt om du är en ovan cyklist eller inte har cyklat på länge. Läs mer under NTF Konsument Elcykel Olycksrisk och säkerhet 

 

Tänk på att:

  • Använd mopedhjälm (lagkrav)
  • Andra trafikanter uppfattar dig som en cyklist och förväntar sig att du ska hålla en cyklists hastighet. Du hörs inte heller, eftersom cykeln är eldriven.
  • Kontrollera att fordonet är typgodkänt när du köper det.
  • Höga hastigheter ställer högre krav på bromsarna. 
  • Synligheten spelar roll. Står du i valet mellan en cykel- eller mopedlik elsnabbcykel är den mopedlika att föredra, då den gör det lättare för andra trafikanter att förutsäga din hastighet.
  • Och kom ihåg, för cykel finns det ingen specifik promillegräns för alkohol angiven i lagen, men för den motoriserade cykeln gäller 0,2 promille, körkortsåterkallelse och risk för fängelse precis som för andra motorfordon