Var ska varningstriangeln placeras?

Var ska varningstriangeln placeras bakom bilen vid olycka?

Varningstriangel ska sättas ut om du blivit stående på en körbana eller vägren och inte genast kan flytta fordonet. Detta gäller alltid om den tillåtna hastigheten på platsen är högre än 50 km/tim och det är förbjudet att stanna eller parkera. Tänk på att det även gäller släpfordon.

Varningstriangel ska också sättas ut om ditt fordon blivit stående i en plankorsning. Du måste då vidta de åtgärder som behövs för att varna andra trafikanter och förare av järnvägståg eller spårvagn.

Du måste också sätta ut varningstriangel om du av något annat skäl än t ex motorfel parkerat på en körbana utanför tättbebyggt område och väderleksförhållandena eller annat gör det svårt att i tid se fordonet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning