Olycksstatistik

Lagar och regler

Jag arbetar upplever de danska trafikanterna som mer offensiva och aggressiva än de svenska. Finns det belägg för detta i olyckstatsiken?

Hur många dödas i trafikolyckor i hela världen under ett år?

Har ni någon statistik gällande jämförelse i antal olyckor per bil som inträffar i Sverige och Tyskland?

Har ni någon statistik över vilka typer av mopedolyckor som sker samt hur vanliga de är?

Har NTF beaktat folkhälsoproblemet då ni tagit ställning för en cykelhjälmslag? Finns det någon uppskattning gjord över hur mycket cyklandet skulle minska om man införde en hjälmlag?