Utildning

Körkort för buss med tungt släp (D1E, DE)

Mellanstor buss med tungt släp, D1

Vilka grundkrav gäller för att ta körkort för mellanstor buss med tungt släp?
Du måste ha fyllt 21 år (18 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss) och inneha körkort B och ha ett gällande körkortstillstånd. Du måste bo permanent i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader. Har Du ett körkort som är utfärdat i någon annan EES-stat måste du byta detta till ett svenskt körkort.

Vad får Du köra med körkort för mellanstor buss med tungt släp?
Bussar som är konstruerade för högst 16 sittplatser utöver förarplatsen, och har en maximal längd av 8 meter.
Du får också koppla på en eller flera släpvagnar med obegränsad vikt.

Stor buss med tungt släp, D

Vilka grundkrav gäller för att ta körkort för stor buss med tungt släp?
Du måste ha fyllt 24 år (18 år eller 21 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss) och inneha körkort B och ha ett gällande körkortstillstånd. Du måste bo permanent i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader. Har Du ett körkort som är utfärdat i någon annan EES-stat måste du byta detta till ett svenskt körkort.

Vad får Du köra med körkort för stor buss?
Bussar oavsett antal sittplatser eller längd.
Du får också koppla på en eller flera släpvagnar med obegränsad vikt.

Hur kan Du utbilda dig?
Man kan välja mellan att utbilda sig privat, på någon trafikskola, via gymnasieskola eller annan godkänd utbildare. Du kan också kombinera flera sätt. Det är ett alternativ som rekommenderas för både teoristudier och övningskörning. Trafikskolornas teorilektioner i kombination med att läsa privat ger en stabil grund att stå på inför körkort DE. Läs gärna tillsammans med din privata handledare.

Hur går provet till?
Provet bokas och genomförs hos Trafikverket och det består av ett kunskapsprov och ett körprov. Kunskapsprovet består av 55 frågor varav minst 44 måste vara rätt besvarade. 

Du måste vara godkänd på kunskapsprovet innan du kan boka tid för körprovet. 

Körprovet består av säkerhetskontroll samt körning i stadstrafik och på landsväg, körningen tar minst 45 minuter. 

Viktigt att tänka på!

  • Glöm inte att ansöka om körkortstillstånd.
  • Jämför pris mellan utbildarna.
  • Studera teori ingående under utbildningen.
  • Du måste kunna legitimera dig med svenskt ID för Trafikverket i samband med att du avlägger förarprovet.
  • Fotografering till körkortet sker hos Trafikverket.
  • Träna körning både på körskola och privat.
  • Lär Dig att köra sparsamt och miljövänligt.


Mer information om vad som gäller för körkort för buss med tungt släp hittar du på: Transportstyrelsens hemsida.