Utbildning

Yrkeskompetensbevis

Från när gäller yrkeskompetensbeviset?
Yrkesförarkompetensbeviset gäller från och med 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik och från och med 10 september 2009 för förare av tung lastbil i yrkestrafik. 

Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset. 

Avsikten med kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att göra det lättare att rekrytera förare i framtiden. Utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs. Det långsiktiga målet med den nya lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket.

Läs mer om Yrkesförarkompetens på Transportstyrelsens hemsida.