NTF Certifierad: Säker cykling

Säker cykling är en viktig del av ett hållbart transportsystem, eftersom cykling både är miljövänligt och tar liten plats i transportrummet, samtidigt som det är bra för individens hälsa att cykla. En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. Det handlar om cykeln som ett säkert fordon med t ex rätt belysning och bra bromsar, men också om säker användning genom kunskap om regler och användande av en bra cykelhjälm. Här kan du se vilka som är certifierade: NTF Certifierad - Säker cykling

Certifieringsutbildningen Säker cykling vänder sig till alla som på ett eller annat sätt ger konsumenter tips och råd vid val av cykel, cykelhjälm och andra tillbehör för att cykla säkert. NTF har med hjälp av ett antal experter från branschen tagit fram utbildningen. Innehållet är faktagranskat av trafiksäkerhetsforskare.

 

Här presenterar vi delar av innehållet.

Utbildningen består av följande sex kapitel; Säker cykling, Lagar och regler, Säker cykel, Cykelhjälm, Olika cyklar för olika cyklister samt Cykla med barn.

Efter slutfört certifieringsprov utfärdas dels ett digitalt certifikat, återfinns på ntf.se och ett diplom som blir möjligt att skriva ut efter att du tilldelats ett certifieringsnummer. Certifieringsnummer tilldelas och det digitala certifikatet publiceras vid betalning av utbildningen. Certifikatets giltighetstid löper på 2 år, därefter krävs att du på nytt kan stärka dina kunskaper inom området säker cykling och du kommer tillfrågas att logga in för ett nytt kunskapstest. Vid förlängning utgår endast en administrativ kostnad, du behöver alltså inte betala för utbildningen mer än en gång.