Fotboja och indraget körkort

Kan någon som kör rattonykter få fotboja och körkortet indraget? Vad säger lagen?

Körkortet ska återkallas om man gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Rattfylleri = om alkoholkoncentrationen under eller efter färden har uppgått till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften.

Grovt rattfylleri = om man haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften.

Beslut om fotboja i stället för fängelse avgörs av Kriminalvårdstyrelsen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning