Bilar

Automatiska bromssystem

Sedan 2008 har en ny typ av säkerhetsutrustning börjat dyka upp på bilmarknaden; automatiska bromssystem.

Med hjälp av en kombination av sensorer i fronten kan bilen reagera på fotgängare och andra fordon som närmar sig för fort. Bilen bromsas automatiskt.

Automatiska bromssystem hör till framtiden men lyfts av NTF:s vetenskapliga råd till ett av de fyra viktigaste skyddssystemen i bilen efter bilbältet. Övriga tre är bältespåminnare, antisladdsystem och krockkuddar.