Automatiska bromssystem

Autobroms med kollisionsvarning framåt använder sensorer för att skanna av vägen framför ditt fordon och bromsar automatiskt för att undvika en situation som håller på att utvecklas till en kollision. Förarstödssystemet kan inte alltid förhindra att du kör på ett fordon bakifrån, en fotgängare, cyklist eller vilt, men det kan minska krockens svårighetsgrad.

Hur förarstödssystemet fungerar
Förarstödssystemet består av två delar. Kollisionsvarning framåt är den funktion som skannar av vägen framför dig medan du kör och varnar dig om du är på väg att krascha in i en framförvarande bil. Under den kritiska situationen aktiveras varningar som kan vara visuella och/eller i form av ljud och vibrationer. Som förare bör du då reagera snabbt och bromsa eller styra undan för att undvika faran framför dig. Om du inte gör det kommer den automatiska nödbromsen att bromsa hårt och snabbt sakta ner eller stanna ditt fordon för att undvika en kollision eller mildra en kollision som är oundviklig.

Förarstödssystemet fråntar inte ditt ansvar
Det är viktigt att du lär dig hur just ditt specifika autobromssystem fungerar, så läs i bilens instruktionsbok eller fråga din återförsäljare. Systemen är i det närmaste standard på alla nya bilmodeller som släpps. Automatisk nödbromsning är inte fullkomligt säkert, utan du ska alltid hålla ett säkert avstånd till trafiken framför dig (tresekunders-regeln) och ha fokus på vägen.

Automatisk nödbromsning är beroende av sensorer. Om de blockeras av smuts, is eller snö kommer systemet att berätta att det inte fungerar. Så var noga med att sensorer och vindruta är rena innan du åker i väg. Kontrollera i bilens instruktionsbok eller med din återförsäljare, om var sensorerna för din automatiska nödbroms finns.

Vissa automatiska nödbromsfunktioner är känsliga för bländning från soluppgång och solnedgång. Systemen är känsliga så du bör inte förlita dig enbart på den här funktionen vid någon tidpunkt. De bör enbart ses som ett komplement.

Trafiksäkerhetsnytta
Automatisk nödbroms i låg och hög hastighet kan minska skador vid påkörning bakifrån med cirka 40 procent. En studie från Folksam visar att autobroms har stora effekter på vägar upp till 50 km/tim. Totalt sett minskar bilisternas personskador med hela 57 procent vid påkörningar bakifrån. I cirka 40 procent av fallen inträffade kollisionen ändå, men utan några personskador till följd, medan cirka 25 procent av olyckorna beräknas ha undvikts helt.

Vid utgången av 2019 var automatisk nödbroms vid låga hastigheter standard på 85 procent av alla nysålda bilar, på ytterligare 5 procent var det ett tillval. År 2020 uppskattades nästan 40 procent av trafikarbetet utföras av bilar med automatisk nödbroms vid låga hastigheter. Det finns olika typer av autobroms som fungerar i olika hastigheter och vid olika olyckstyper.