Varför inte stolar över 10 år?

Vad är det som gör att stolar som är äldre än 10 år inte rekomenderas? Vilken del av stolen är det som inte är säker? Bälten? Remmar? Fästet? Hållfasthet/energiupptagning i krock?

Rekommendationen grundar sig i att tillverkarna bedömer att materialet (plasten) i stolen åldras efter hand, och att stolen därför efter tio år inte kan räknas som lika krocksäker. Det är alltså en generell rekommendation för att man ska 'vara på den säkra sidan'. Sprickor och andra defekter är inte alltid synliga.

Åldersgänsen förutsätter dock att stolen tagits väl om hand, förvarats och använts på rätt sätt och utsatts för ett normalt slitage. Har bilbarnstolen varit med om en krock bör den kasseras oavsett ålder.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning