Vi är med och påverkar.

Senaste nytt på NTF

Trafiken i skolan...

Med stöd av våra lektionsupplägg kan du integrera trafiken i det vanliga skolarbetet. Du bidrar då till att göra eleverna mer medvetna om hur trafiken påverkar oss och samhället i stort. Vi hoppas du får en givande stund med inspiration.

>> www.trafikeniskolan.se

Trafiken i skolan...

Trafikolyckor i Sverige

Trafikolyckor i ntf.se