Projekt

Nollvision för förtroendevalda

Syftet med projektet är att förtroendevalda i den nämnd som hanterar trafik/trafiksäkerhetsfrågor får bättre kunskap i Nollvisionen så att de i sina framtida beslut bättre kan tillmötesgå kraven på ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i kommunerna.

Vid valet 2022 valdes nya förtroendevalda in i kommuner och landsting/regioner. Fr.o.m. årsskiftet 2023 tillträder de sina nya nämnder. Inom projektet utbildas de förtroendevalda som sitter i nämnder som hanterar ärenden kring trafik/trafiksäkerhet. Detta görs genom att erbjuda en föreläsning där syftet är att skapa en ökad förståelse för ambitionerna i Nollvisionen. De beslut de förtroendevalda senare tar i frågor rörande trafik/trafiksäkerhet har då mera grund i Nollvisionen. Föreläsningen hanterar de i Nollvisionen viktiga frågorna, hastighet, alkohol o droger i trafiken samt skyddsutrustning. Fokus kommer att ligga på hur oskyddade trafikanter ska få bättre trafiksäkerhet i det kommunala vägnätet.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-12-31.

För mer information kontakta Helena Åkersved. E-post

Nollvision för förtroendevalda

2023-03-01