Bälteskontroll i buss

Jag har sett att polisen ibland gör bälteskontroller i vanliga bilar. Kommer de att göra det även i bussar?

I mätningar som gjorts när det gäller bältesanvändningen i bil har det visat sig att polisens bälteskontroller har en god påverkan på användningen. I polisens uppdrag ingår även att kontrollera bältesanvändningen i buss.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning